Sinan'ın Sanatı ve Selimiye

Yazar : Doğan Kuban
İsbn : 9786053603382
Yayın Tarihi : Temmuz, 2011
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 320
Ölçü : 20 x 27,5 cm
Yayınevi : Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları

Çağlarını yansıttıkları söylenen bütün büyük sanatçılar gibi Mimar Sinan'ın sanatının ve kişiliğinin değeri de, toplum bir parçasını onda buldukça ve Süleymaniye, Selimiye gibi yapıtlar yaşadıkça sürüp gidecek, eski bilgiler yinelenmek zorunda olsa da, yeni duyarlıkları, yeni bilgileri yansıtanlar Sinan mitolojisini giderek zenginleştirecektir. Tarihe malolmak, onda yaşayıp gitmek, yorumcular ne denli nesnel de davransalar, giderek büyüyen bir "mitos"ta kaybolmak demektir. Sinan'ın yaşamı ve yapıtına ilişkin söylemin çok boyutlu bir işlevi vardır. Çağdaş Türk insanını Osmanlı geçmişi ile buluştururken, ona genelgeçer Müslüman kimliğinden farklı bir kimlik kazandırmaktadır. Ayrıca Sinan, Osmanlı ve Türk tarihini Oryantalist söylemin klişelerinden kurtaracak ve daha evrensel bir tarih perspektifine oturtabilecek en büyük kültür potansiyelini temsil etmektedir. Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı'nın isteği üzerine yazdığım bu kitap, Sinan'ı tanımlamak için kırk yılı aşan bir sürede geliştirip yayımladığım düşüncelerin, ayıklanıp durulaştırılan, kuramsal temeli genişletilen, güncelleştirilmiş yeni bir kurgusudur. Bu yapıt tümel bir Sinan monografisi değildir. Sinan'ın dünya mimarlık tarihine katkısını aydınlatmaya çalışan görsel ve kavramsal bir analizdir. Doğan Kuban İstanbul, Aralık 1997 Antik mekân geometrisi Pantheon'la en yalın ve en güçlü ifadesine ulaşır. Selimiye, Akdeniz'in doğu yakasında Antik kültürün karşıtı bir kültür ortamında, fakat 15. yüzyıl sonrasının teknolojisi ve deneyimi ile kubbeli mekân geometrisinin apoteosisi olarak Pantheon'la buluşur. Bu düşüncem yarım yüzyıldır değişmedi. Bu kitabı ilk kez ı997 yılında Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı yayınladı.
******Doğan Kuban