Sinan'ın İstanbul'u Sinan's İstanbul

Yayın Tarihi : 1987
Dil : Türkçe+İngilizce
Sayfa Sayısı : 116
Ölçü : 19 x 27 cm
Yayınevi : İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Onaltıncı yüzyılda yetişen Mimar Koca Sinan, Osmanlı-Türk İmparatorluğunun baş mimarı olarak sayısız eserler bırakmıştır. Yaptığı pekçok cami, medrese, han, türbe, hamam, köprü ve su kemerleri ile şehirlerimizi süslemiştir. Böylece Türkt kültürünün en büyük simgesi haline gelmiştir.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak biz, Sinan’ı tanıtmak için bazı çalışmalar yapmayı planladık. İlk olarak da geleceğimizi oluşturan sevgili çocuklanmıza Sinan’ı tanıtıcı ve sevdirici bir resimli kitap hazırladık. Zira bütün eserleı kültürümüzün önemli mirası olarak çocuklanmıza kalacak ve onlar tarafından korunacaktır.
Sinan nasıl yetişmiş, çocukluk çağlanndan baş mimar olana kadar neler görmüştür? Gördüklerinden, öğrendiklerinden hangi sonuçlan çıkarmış ve bunlan nasıl uygulamaya koymuştur? Bu kitapta da görüleceği gibi, Sinan çocukluğundan itibaren mimarlık mesleğine ilgi duymuştur. Çalışkanlığı, yeteneği, sürekli araştırma ve incelemeleri sayesinde mesleğinde ilerlemiştir. Buna karşılık devlet ve toplum kendisine her türlü imkanı sağlamıştır. O da bütün bunlara layık olduğunu göstermiştir.
-Bedrettin Dalan,
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
******