Simeon Radev

Tarihçi ve diplomat Simeon Radev, 1879 yılında Resen’de (Makedonya) doğdu. 1898 yılında Galatasaray Lisesi’nden mezun oldu. Daha sonra Cenevre ve Paris’te hukuk okudu. Ülkesine döndükten sonra gazeteciliğe başladı ve Bulgaristan özgürlük hareketinin bir parçası oldu. 1908’de Osmanlı’da Meşrutiyet’in ilanından sonra Bulgar Anayasa Kulüpleri Birliği’ni kurarak, Bulgaristan’ın menfaatlerini savundu. 1913’te Balkan Savaşlarına yol açan Bükreş Antlaşması’na delege olarak katıldı. Daha sonra parlak bir diplomatik meslek hayatı onu, Bern, Den Haag, Ankara, Washington, Londra ve Brüksel’e taşıdı.
9 Eylül 1944’te komünist darbesinden sonra, politik hayattan çekilmeye zorlandı.
Simeon Radev, 15 Şubat 1967’de hayata gözlerini yumdu.

Bibliyografya

The Builders of Contemporary Bulgaria (2 Cilt, 1910-+1911); La Macédonie et la Renaissance Bulgare au XIX. Siecle  (1918), De Macédonie â Galatasaray