Şimal Rüzgarı

Yazar : Moralızade Vassaf Kadri
İsbn : 975387954
Yayın Tarihi : 2006
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 110
Ölçü : 13,5 x 19,5 cm
Yayınevi : Akçağ Yayınları

Türk edebiyatında roman, Tanzimat'tan sonra görülmeye başlanır. Tercüme yoluyla edebiyatımıza giren bu tür, kısa zamanda Türk yazar ve okuyucularının dikkatlerini çeker. Yusuf Kamil Paşa'nın Fenelon'dan tercüme ettiği Telemak (1862) adlı eseri bu konuda ilk örnek olarak kabul edilmektedir. Ardından Şemseddin Sami, Namık Kemal, Ahmet Midhat Efendi, Samipaşazade Sezai, Recaizade Mahmut Ekrem gibi devrin tanınmış yazar ve şairlerinin yazdıkları telif romanlarla karşılaşırız. Bu romanlardan bazıları Türk tarihini konu almaları yönüyle diğerlerinden ayrılır. Tanzimat'ın ilk döneminde Ahmet Midhat ve Namık Kemal, tarihsel konulu roman kaleme alan yazarlarımızdır. Namık Kemal, Cezmi (1881) ile tarihi roman türünün ilk özgül örneğini verir. Ahmet Midhat ise Yeniçeriler (1871), Dünyaya İkinci Geliş (1874), Hasan Mellah (2 c. 1874-1875), Hüseyin Fellah (1876), Süleyman Musli (1877), Arnavutlar Solyotlar (1888) ve Ahmet Metin ve Şirzat (1892) romanlarıyla Türk tarihinin farklı dönemlerine uzanır. Ancak bunlar içinde Fatih Sultan Mehmed ve fetih hadisesine yer veren herhangi bir romanla karşılaşmıyoruz. Türk edebiyatında Fatih Sultan Mehmed ve İstanbul'un fethi hadisesi ancak Birinci Dünya Savaşı yıllarında yazılan romanlarda müstakil olarak ele alınır. Ancak bu devreye kadar yazılan kimi romanlarda kısmen de olsa bu konuya temas edildiğini görmekteyiz. Namık Kemal Cezmi'nin girişinde Türk tarihinin genel bir panoramasını çizerken değerlendirdiği kimi önemli Osmanlı padişahları arasında Fatih Sultan Mehmed'i de anar. Fatih Sultan Mehmed'i; ".. Koca âlemi zorbazu-yı irfanıyla istediği şekle getirmek istidadını haiz olarak vücuda gelen" ideal bir lider olarak değerlendirir. Ayrıca romanın girişinde Fatih Sultan Mehmed'in topçuluk tekniğinde yaptığı bazı yeniliklerden de kısaca bahseder. II. Meşrutiyet yıllarında Filibeli Ahmet Hilmi tarafından kaleme alınan ve zaman itibariyle Yıldırım Beyazıt dönemine giden Öksüz Turgut (1910) romanında ise Fatih Sultan Mehmed'e büyük Türk liderleri arasında yer verildiğini görmekteyiz... Yard. Doç. Dr. Zeki TAŞTAN
******