Silivri - Bir Şehir Monografisi - 1 - Görkemli Bir Geçmiş, Umut Dolu Bir Gelecek

Yayın Tarihi : 2011
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 195
Ölçü : 22 x 30 cm
Yayınevi : Silivri Belediyesi

Selymbria, tarihin karanlık dönemlerinin, Kalkolitik çağ'ın, Helenistik Devir'in, Yunan ve Roma Devri'nin, Bizans İmparatorluğu'nun, taht kavgalarında sık sık sözü edilen, Haçlılar'ın, despotların kasabası, istilacı ve yağmacı kavimlerin gözlerini diktikleri ve kol gezdikleri alanların güçlü kalesi, Türklerin Silivri'si, Sultan Bayezid'in, Fatih Sultan Mehmet'in, Kanuni Sultan Süleyman'ın, II. Sultan Selim'in, Piri Mehmet Paşa'nın ve nice ünlü şahsiyetlerin canlandırdığı, seyyahların uğrak yeri ve sayfiye yeri, tahıl ambarı; çeşitli devirlerin izlerini, kalıntılarını taşıyan bir yerleşim merkezi... Tüm bunlara rağmen yetersiz kalan ilmi araştırmalar... Selymbria (Silivri) denilince, gerçekten de böylesine tarihin derinliklerine uzanan ve yüzyıllar boyunca çeşitli medeniyetlerin izlerini taşıyan Propontis'e (Marmara Denizi) bakan dik bir yamaç üzerine kurulup sonra sahil boyunca yayılan, Trakya'daki İstanbul'a bağlı bir liman kasabası; bütün bu niteliklerden dolayı düzenli arkeolojik kazılara ve araştırmalara sahne olması gereken ama maalesef tam tersi olan; birbiri ardına surlarını, gösterişli yapılarını, kiliselerini, camilerini, hanlarını, hamamlarını, çeşmelerini, tekkelerini, mescitlerini, yalılarını, konaklarını, evlerini, dükkânlarını, çeşitli sanat eserlerini, anıtlarını, daha doğrusu hemen hemen bütün eski eserlerini kaybeden, talihsiz bir yerleşim merkezi gözümün önünde canlanıyor. Bölgede şimdiye kadar düzenli kazıların yapılamaması, bilhassa Helenistik devre ve daha önceye ait eserler olmak üzere, antik eserlerin toprak altında gömülü kalmasına yol açmış olup, buna ilaveten toprak üstündekiler de harabeye dönmüştür…
******