Sil Baştan

Yazar : Nadir Nadi
Yayın Tarihi : Kasım, 1975
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 277
Ölçü : 13 x 19,5 cm
Yayınevi : Bilgi Yayınevi

"SİL BAŞTAN" Nadir Nadi'nin üç yılı aşkın bir süre içinde Cumhuriyet'te yayınlatan başyazılarından derlendi. Yüzlerce yazı arasında yapılan seçimde konulara göre bir ayırım uygulandı. Yazılar yayın tarihine göre sıralandı. Okur, böylece 12 Mart 1971'den sonra iki yıl ulusça yaşadığımız kendine özgü yönetimden bugüne kadar geçen olayları anımsamak ve Nadir Nadi'nin bu olaylar karşısındaki tutumunu izlemek olanağını bulabilecektir. Kitabın ilk yazısı 6 Ağustos 1972 tarihini taşıyor. Başyazının adı "Yeniden Başlarken'. Nadir Nadi ve arkadaşlarının bir yıl ayrı kaldıkları gazeteye dönerek göreve başladıkları tarihtir bu. 12 Mart Muhtırasını izleyen sıkıyönetimin -daha sonra aklanacak iki yazı yüzünden- kapattığı ilk gazete olmuştu Cumhuriyet. Bu kapatılış nedeniyle 47. kuruluş yıldönümünü gereken tarihten iki gün sonra kutlayabilmiştik. Tekrar okur karşısına çıkışımızda Nadir Nadi olayı şöyle değerlendiriyordu: " ... Doğru yoldan yürüyenlerin dostları gibi elbette düşmanları da olacaktır. En büyük gücümüz aydın Türk okurlarının desteğidir." 6 Ağustos 1972 tarihli yazı, gerçekten de aydın Türk okurunun desteği ile yazılabilmiştir. Çünkü sıkıyönetimce kapatılma, Cumhuriyet'in yayın hayatında kısa bir duraklamaya neden olan gelişmelerin de temelini atmıştı...
******