Şiir ve Edebiyat Sohbetleri

Yazar : Nihad Sami Banarlı
Yayın Tarihi : 1976
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 303
Ölçü : 13,5 x 19,5 cm
Yayınevi : Kubbealtı Neşriyatı
Bahsi Geçen : Nihat Sami Banarlı

Kubbealtı Cemiyeti, Nihad Sami Banarlı'nın, küçük makaleler çerçevesi içinde, büyük değer taşıyan "Şiir ve Edebiyat Sohbetleri" isimli kitabının 1. cildini neşretmekle sevinçlidir. Değerli edebiyat tarihçisi ve hocası, vatan ve iman adamı Nihad Sami Banarlı, zamanın eskitemeyeceği fikir, duygu ve milli heyecan mahsulü yazılarını, uzun seneler, çeşitli mecmua ve gazetelerde neşretmiştir. Ancak, bu müstesna kıymetler silsilesini, perakende ve dağınık bırakmanın, hem memlekete hem de, bu çok müstesna kalem sahibine, bir nevi ihanet olacağını düşüne Cemiyetimiz, yazıları mevzularına göre sınıflandırmış ve ilk kitabı "Şiir ve Edebiyat Sohbetleri" ismi altında neşretmiş bulunuyor. Hayatının bütününü memleket hizmetinde harcamış olan Üstadın diğer makalelerinin de gene Cemiyetimiz tarafından, sıra ile neşredileceğini aziz okuyucularımıza bildirmek isterken, kitabın hazırlanmasında emekleri geçen, edebiyatçı arkadaşımız Nermin Pekin, Aysel Yüksel ve Kazım Yetiş'e de teşekkürü borç biliriz.
******