Sigorta İşletmeleri ve Muhasebesi

Yazar : Prof. Cevat Yücesoy
Yayın Tarihi : 1966
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 172
Ölçü : 16,5 x 24 cm
Yayınevi : Çağlayan Kitabevi

Uzun çalışmalar neticesinde meydana getirmiş olduğumuz "Sigorta İşletmesi ve Muhasebesi" adlı eserimiz, Sigorta Mefhumu, Sigorta İşletmelerinde Kullanılan Belgeler, Sigortalarda Temin Olunan Kıymetlerin Mahiyeti ve Sigorta Muhasebesi olmak üzere dört kısımdan teşekkül etmektedir. Eserimiz, Sigortacılık ve Sigorta Muhasebesi hakkında genel bilgi sahibi olmak isteyenlere faydalı olması için hazırlanmıştır. Kitabımızın hazırlanmasında büyük yardımlarını gördüğümüz İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Reis Sekreteri Bayan Safiye Sander'e, Genel Sigorta Şirketi Umum Müdür Muavini Bay Ali Gömeç, Güven Sigorta Şirketi Umum Müdür Muavini Bayan Zafer Halker, Anadolu Sigorta Şirketi Umum Müdür Muavini Bay Şefik Akil ve İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Muhasebe Asistanı Bay Vural Akarçay'a burada teşekkür etmeyi bir borç biliriz. Eserimizin değerli öğrencilerimize ve okuyucularımıza faydalı olmasını dileriz...
******