Sıddık Sami Onar

Ordinaryüs Profesör Doktor Sıddık Sami Onar 1898 yılında İstanbul'da doğdu. Vefa Sultanisi'ni ve İstanbul Hukuk Mektebi'ni bitirdi. Bir süre Paris Hukuk Fakültesi'nde okudu, İstanbul Ticaret Mahkemesi'nde hakimlik, Mülkiye Mektebi ile Galatasaray Lisesi'nde öğretmenlik yaptı. 1933'teki üniversite reformu sonrasında Hukuk Fakültesi'nde idare hukuku profesörü, ertesi yıl da ordinaryüs profesör oldu. Aynı fakültede iki kez dekanlığa getirildi. 1946'da yürürlüğe giren bilimsel ve idari özerklik yasasından sonra İstanbul Üniversitesi'ne seçimle gelen ilk rektör oldu ve bu görevi 1949'a kadar sürdürdü. 1949'da İdare Hukuku ve İdari Bilimler Enstitüsü'nü kuran Onar ölümüne değin bu kurumun müdürlüğünü yaptı. 1959'da yeniden rektör seçilen Onar, 27 Mayıs 1960 askeri darbesini ve sonucunda ortaya çıkan "Yassıada Mahkemesi"ni meşru ilan etti. 1961 Anayasası'nı hazırlayan kurula başkanlık yaptı, daha sonra 147 öğretim üyesinin üniversiteden uzaklaştırılmasına tepki olarak rektörlükten istifa etti. 147'ler sorununun çözümünde etkin rol oynayan Onar üçüncü kez rektör seçildi ve 1963'e kadar bu görevde kaldı. Ord. Prof. Sıddık Sami Onar 9 Ağustos 1972'de İstanbul'da öldü

Bibliyografya

Amme Hukukunda Hukuki Tasarruflar ve Kazai Murakabe (1939), İdare Hukukunun Umumi Esasları (3 Cilt, 1966-1967), Sıdık Sami Onar'a Armağan (Kolektif -1977)