Sicill-i Osmani Osmanlı Ünlüleri 4

Yazar : Mehmed Süreyya
İsbn : 9789753330421
Yayın Tarihi : Haziran, 1996
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 346
Ölçü : 15 x 21 cm
Yayınevi : Tarih Vakfı Yurt Yayınları

Mehmed Paşa Kürttür. Birecik beyinin hizmetinden yetişip kethüdâsı olmuştu. Efendisinin davranışlarından şikâyet etmiş, efendisi azledilmiş ve bu da İstanbul’a gelip 1059’da (1649) beyliği o zamanın güçlü yeniçeri ağalarının yardımıyla almıştı. Bu ağalar buna sahiplenerek az vakitte Mora paşası ettirdiler. Ağalar ölünce 106i’ de (1651) bu da azledildi. Sonra İbşir Paşa’nın adamlarından oldu. Sadâretinde Bolu beylerbeyi oldu. Bir arkadaşı da Trabzon paşalığı aldı. 1065’de (1655) İbşir Paşa vefat edince bu da zalim olduğundan kaçtı ve artık adı bilinmedi. (IV. 166)
Mehmed Paşa Maktul Mûsâ Paşa’nın kardeşinin oğlu ve damadı olup Debbağ Mehmed Paşa’nın bacanağıydı. Enderun’dan çıkma olduğundan o sâyede Safer 1064’de (Ocak 1654) mîra-hûr-ı kebir oldu. 1065’de (1655) sekbanbaşı ve Şevval 1065’de (Ağustos 1655) yeniçeri ağası oldu. Cemaziye-levvel 1066'da (Mart 1656) azledildi ve daha sonra vefat etti. (IV. 170)
Mehmed Paşa Senelerce Necd ve Lahsa mutasarrıfı olup paşa dahi olmuştu. 1076’da (1665/66) Basra valisi Hüseyin Paşa ile aralarında düşmanlık doğunca fermanla azledilip yeri Hüseyin Paşa’ya verildi. 1077’de (1666/67) affedilip yine Lahsa mutasarrıfı oldu. Sonra vefat etti. (IV. 177)
Mehmed Paşa Kara Mustafa Paşa’ nın oğlu olup 1079’da (1668/69) Şeh-rizor beylerbeyi olarak sonra vefat etti. (IV. 178)
Mehmed Paşa Memi Can Paşa’nın(->) oğludur. Deryâ beylerinden olup 1079’da (1668/69) Girit Adası’nda harpde bulunup sonra vefat etmiştir. (IV. 515)
Mehmed Paşa 4. Ordu süvari mîrlivâsı olarak 1281’de (1684/85) emekli edilip sonra vefat etmiştir. (IV. 297)
Mehmed Paşa Ehlevnelidir. Yükselerek beylerden oldu. 1098’de (1687) Bosna valisi olup 1099’da (1688) azledilmiş ve sonra vefat etmiştir. (IV. 189)
******Mehmed Süreyya