Sibel Yamak

Prof. Dr. Sibel Yamak 1980 yılında Galatasaray Lisesi'nden mezun oldu. Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nde 1985'de lisans, 1990'da lisansüstü eğitimini tamamladı. Aynı üniversitede 1990 yılında doktorasını yaptı. 1988'de akademik kariyere girdi. Sırasıyla, Toulouse Institut Internationale d'Hotelerie'de Davetli Araştırmacı (1988), Boğaziçi Üniversitesi'nde Araştırma Görevlisi (1988-1989), Galatasaray Üniversitesi'nde Araştırma Görevlisi (1994-1996), Louis Pasteur Üniversitesi'nde (Strasbourg-Fransa) Davetli Araştırmacı (1996), Galatasaray Üniversitesi'nde Yardımcı Doçent (1997-2002), Fransa'da Sorbonne ve Dauphine Üniversitelerinde Misafir Öğretim Üyesi, Koordinatör ve Davetli Araştırmacı (2001-2003), Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde Doçent (2002-2007), aynı fakültede Profesör (2007) olarak görev yaptı. Prof. Yamak, akademik kariyerinin yanında birçok idari görevler de aldı. İcra Kurulu üyelikleri (GSÜ Suna Kıraç Kütüphanesi, İşletme Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi), Doçent Temsilci üyelikleri (GSÜ İletişim Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi), Bölüm Başkanlığı (GSÜ Yabancı Diller Bölümü), Doktora Programı Koordinatörlüğü (GSÜ İşletme Bölümü), Müdür Yardımcılığı (GSÜ İşletme Araştırma Merkezi), Müdürlük (GSÜ Sürekli Eğitim Merkezi - Halen devam ediyor) bu idari görevlerin bazılarıdır. Çalışma hayatında çok yönlü aktivitelerin içinde olan Prof. Sibel Yamak, birçok ulusal ve uluslararası dernek ve kuruluşlarda başkanlık, eş başkanlık, üyelik, birçok yayın ve dergilerde, editörlük, yayın kurulu üyeliği, hakemlik, konferans ve seminerlerde konuşmacılık ve ülke temsilciliği gibi görevler üstlendi. 2000 yılında Boğaziçi Üniversitesi "Makale Teşvik Ödülü'nü, 2007 yılında "Emerald Literati Highly Commended' ödülünü aldı.

Bibliyografya

"Institutional Roots of Stakeholder Interactions' in Stakeholder Theory (M. Bonnafour-Boucher, Y. Pesqueux - 2005, 73-89), Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kavramının Gelişimi (2007), "Le Changement Institutionnel et le Milieu des Affaires en Turquie' in Maghreb et Sciences Soıciales: Les Economies Emergentes (Y. Mathlouthi - 2008, 113-123), "New Turkish Business Elites: Resources - Networks - Boundaries and Mobility' in Global Elites (Andrew and Nada Kakabadse - 2011), "Corporate Governance and Initial Public Offerings in Turkey' in Global Perspective on Corporate Governance and Initial Public Offerings (A. Zaltoni, W. Judge - 2012)