Şeyhülislam Musa Kazım Efendi'nin Hayatı ve Fetvaları

Yazar : Doç. Dr. Ferhat Koca
İsbn : 9756835737
Yayın Tarihi : 2002
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 280
Ölçü : 13,5 x 21 cm
Yayınevi : Rağbet Yayınları
Bahsi Geçen : Musa Kazım Efendi

Şeyhülislam Musa Kazım Efendi'nin Külliyat adlı eserini sadeleştirerek neşre hazırlamış ve önsözünde şöyle demiştim: "Musa Kazım Efendi (1858-1920), Osmanlı imparatorluğunun çöküş döneminde, Erzurum'un Tortum ilçesinde doğmuş, Balıkesir ve İstanbul'da okumuş, devlet mekanizmasında 'şeyhülislamlık' makamına kadar yükselmiş, imparatorluğun çöküşünü durdurabilmek için kendi alanıyla ilgili konularda elinden gelen gayreti göstermiş; meşrutiyet, meşveret, eşitlik, hak ve hürriyet gibi bugünün dünyasında da yükselen değerler olan, temel insan hak ve hürriyetlerini savunmuş, ikbal dönemlerinden sonra 'sürgün' günlerini de tatmış olan, vatansever ve hürriyetçi bir Anadolu çocuğudur. ...Eserlerinde medeniyet anlayışından dünya görüşüne, İslam felsefesinden siyasetine, meşrutiyetten temel insan hak ve hürriyetlerine, vatan savunmasından eğitim sorunlarına kadar pek çok alanda görüşlerini dile getiren Musa Kazım Efendi'nin, genel perspektifleri itibariyle günümüze de taşınabilecek bu görüş ve düşüncelerinin, bugüne kadar yeni Türkçeye aktarılmamış ve günümüz Türk okuyucusuna ulaştırılmamış olmasının, kültür tarihimiz bakımından önemli bir ihmal ve eksiklik olduğunu ifade etmek zorundayız. Musa Kazım Efendi döneminde yaşamış ve hatta onunla aynı dini ve siyasi görüşleri paylaşmış pek çok aydın ve ilim adamının eserleri günümüz Türkçesine aktarıldığı halde, dönemin ilim ve din bürokrasisinin başında bulunan ve bizzat hadiselerin içerisinde yaşamış olan Musa Kazım Efendi'nin eserlerinin ihmale uğramasında, muhtemelen onun hakkında uydurulan 'masonluk' iddiasının etkisi olmalıdır. Zira bu itham ile o, fısıldanan her haberi araştırmadan kabul eden geniş halk yığınları gözünde, artık 'tehlikeli' bir kişi haline getirilmiş ve böylece de eserleri ve görüşleri unutulmaya terk edilmiştir. Biz bu durumu, bir ilim ve düşünce adamına karşı yapılmış büyük bir haksızlık olarak gördüğümüz gibi, bir milleti beslendiği düşünce damarlarından ve irfan membalarından kesmek ve dolayısıyla o millete karşı da yapılabilecek en büyük bir kötülük olarak değerlendiriyoruz.
******

Oktay Aras Kitaplığındaki Musa Kazım Efendi Kitapları (1)