Seyfi Nasih Arkan

Seyfi Nasih Arkan 1904 yılında Üsküdar'da doğdu. Ünlü matematikçiler yetiştirmiş Gelenbevi ailesine mensuptu. Ancak Atatürk'ün isteğiyle sonradan "Arkan' soyadını aldı. Galatasaray Lisesi'ni bitirdikten sonra Sanayi-i Nefise Mektebi'ne kaydoldu ve mimarlık bölümünde öğrenim gördü. Akademide o yıllarda ders veren Prof. Vedat Tek'in atölyesine katıldı ve 1927'de birincilikle bitirdi. Akademinin son yıllarında İnşaat İdare-i Fenniyesi'nde çalıştı. Seyfettin Nasih akademiden mezun olduktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı'nın birinciler arasında açtığı Çanakkale Şehitleri Abidesi Yarışması'nı kazanarak ihtisas için Almanya'ya gönderildi. Bir süre Fransa'da kaldıktan sonra Berlin'e geçti; Charlottenburg Technical University ve Berlin Yüksek Teknik Okulu Mimarlık bölümüne devam etti. 1928-1932 yılları arasında Berlin'de yaşayan Arkan, 1933 yılında yurda döndü ve Güzel Sanatlar Akademisi'nin Şehircilik bölümüne öğretim üyesi olarak atandı. Bu görevini ömür boyu sürdürdü. Bir yandan da bağımsız olarak çalışıyor yarışmalara katılıyordu. Yurda döndüğü 1933 yılında Suadiye'de İhsan Sami Garan Villası'nı tasarladı ve aynı yıl Mısır Krallığı hanedanından Prenses Nermin Hanım ile evlendi. 1933-1934 yıllarında açılan Çankaya Hariciye Köşkü Yarışması'nda birinciliği Seyfi Arkan'ın projesi aldı. Seyfi Arkan'ın Atatürk için yaptığı ikinci yapı, Makbule Atadan Köşkü (Camlı Köşk) oldu. Arkan'ın Atatürk için tasarladığı üçüncü yapı olan Florya Deniz Köşkü'ydü.  Florya Deniz Köşkü için açılan yarışmayı da kazanınca Atatürk'ün isteği üzerine diğer cumhurbaşkanlığı yapılarını da projelendirme görevi Arkan'a verildi. Bu görevi sırasında yaptığı Florya Genel Sekreterlik (1935-36), Ankara'da Yaverlik ve Başbakanlık Köşkleri (1935-36), Cumhuriyet dönemi Türk mimarisinin modern anlamda ilk örnekleri sayılır. Bu çalışmaları nedeniyle 'Atatürk'ün Mimarı' olarak tanındı. Mimar ve şehircilik uzmanı Seyfi Arkan, 15 Temmuz 1966'da İstanbul'da vefat etti.

Bibliyografya

Türk Himark - Proje Keşif ve Taahhüt İşleri (1950), Seyfettin Arkan ve Eserleri 1933-1956 (), Mimarlığın Aktörleri 1900-2000 (Uğur Tanyeli - 2007)