Şevket Sunar

Prof. Dr. Şevket Sunar 1934 yılında İstanbul'da doğdu. 1953 yılında Galatasaray Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ni bitirdi. Çalışma hayatında akademik kariyeri tercih eden Sunar, aynı fakültede asistan, doçent ve profesör oldu. Prof. Sunar, 29 Ağustos 1988 tarihinde vefat etti.

Bibliyografya

Mesken Topluluklarında Yangın Problemi ve Yangından Korunmanın Planlanması Üzerine Bir Deneme (1966), Endüstrileşmiş Bina Açısından Mimari Tasar ve Uygulama Sorunları (1975)