Sevk ve İskanın 100. Yılında Türk-Ermeni İlişkileri

Yazar : Prof. Dr. Haluk Selvi
İsbn : 9786054595679
Yayın Tarihi : Nisan, 2014
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 360
Ölçü : 16,5 x 23,5 cm
Yayınevi : İstanbul Büyükşehir Bei Kültür A.Ş.

Yaklaşık bin yıllık bir geçmişe sahip olan Türk-Ermeni ilişkileri, kimi zaman dostluk ve ittifakları kimi zaman ihtilaf ve kavgaları bünyesinde barındırmıştır. Her iki millet karşı karşıya geldikleri ilk andan itibaren, yönetimde Müslüman Türk devletleri hakim olmuş ve diğer milletler gibi Ermeniler de Anadolu'da ve Kafkasya'da yeni düzene uymak zorunda kalmışlardır. Hem Türklerden önce hem de sonra, karışıklıklar ve ihtilaflar zamanında güçlü devletler yanında yer alarak milli varlıklarını koruyan Ermeniler bu coğrafyalarda nüfus çoğunluğuna sahip olamadıklarından bağımsız bir devlet yapısına kavuşamamışlar, kiliseleri etrafında milli varlıklarını korumaya çalışmışlardır. Selçuklular ve peşinden Osmanlılar Ermenilere dini ve kültürel özgürlüklerini vermiş ve onlar bu sayede yüz elli yıl öncesine kadar refah içinde yaşamışlardır. Milliyetçilikler çağı olan XIX. yüzyılda, diğer Osmanlı tebaaları gibi Ermeniler de kendi kaderlerini tayin etmek düşüncesi ile hareket etmişler, Rusya ve ingiltere başta olmak üzere büyük devletlerin desteği ile bu amaçlarına ulaşmak istemişlerdir. Osmanlı Devleti ise, daha çok hukuki reformlarla bu süreci atlatmak istemiş ancak bunda başarılı olamamıştır. Tanınan her hak ve gerçekleştirilen her reform Ermeniler arasındaki milliyetçilik düşüncesini güçlendirmiş ve sonuçta Birinci Dünya Savaşı sırasında istenmeyen olaylar yaşanmıştır. 1915 yılında gerçekleştirilen sevk ve iskanın yüzüncü yılına yaklaşırken geçen yirmi yıl içinde yaşanan olayları matik ilişkiler Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün iyi niyetli yaklaşımlarına rağmen istenen düzeyde dostça olmamıştır. Aksine Ermenistan ve Ermeni Diasporası olarak tanımladığımız dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan Ermeniler, Türkler ve Türkiye Cumhuriyeti hakkında olumsuz propagandalarına olanca gayretleri ile devam etmektedirler.
******