Şeriatçı Bir Ayaklanma 31 Mart Olayı

Yazar : Prof. Dr. Sina Akşin
İsbn : 9755330925
Yayın Tarihi : Kasım, 1994
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 310
Ölçü : 13 x 19 cm
Yayınevi : İmge Kitabevi

Bu çalışma 1967 güzünde İstanbul Edebiyat Fakültesi' ne verdiğim Son çağ Tarihi doktora tezidir. Yalnız teze, tez yöneticisinin istemediği bir çözümleme (tahlil) bölümü, 1967'den bu yana gözüme çarpan bilgilerden bazıları eklenmiş, esas metinde ise ufak tefek, önemsiz değişiklikler yapılmıştır. İnceleyebildiğim malzemeyle 31 Mart olayının kimlerce, hangi hesap ve amaçlarla çıkarıldığını, olup bitenleri bir dereceye kadar aydınlatabildiğimi sanıyorum. Ayrıca, olayın başından başlayarak İstanbul'da günden güne değişen siyasal havayı ve güçler dengesini yakın plandan vermeğe çalıştım. Yabancı arşivleri, ülkemizde bulunamayan gazete ve dergi koleksiyonlarını, Divanı Harb-i Örfi tutanaklarının tümünü inceleyebilseydim tezde tam açıklanmamış bazı noktaları da açıklayabilirdim herhalde. Doktora çalışmalarımda tavsiyelerini esirgememiş olan tez yöneticisi Prof. Dr. Cemal Tukin' e ve Prof. Dr. Cevat Eren'e, arşiv çalışmalarımda değerli yardımlarda bulunan Başbakanlık ve Dışişleri Bakanlığı Arşivleri müdürlerine ve bu dairelerin memurlarına teşekkür ederim. Bundan başka tez konusunda bana değerli bilgiler ve ipuçları vermiş olan Feroz Ahmad, Aptülahat Akşin, Celal Bayar, Ali Fuat Cebesoy, Kazım Nami Duru, Emin Gerçek, Fazlı Güleç, Ferit Celal Güven, Halil İnalcık, Enver Ziya Karal, Mithat Sertoğlu, Muammer Raşit Seviğ, Satvet Lutfi Tozan, Asaf Tugay'ı burada anmayı borç bilirim. Ayrıca, tezi anlatım bakımından denetlemeye yardımcı olan Tülin Akşin'e, Fransız belgelerini sağlayan Cem Somel'e de teşekkür ederim. Benim 31 Mart'la ilgim bu kitapla bitmiş olmuyor. Bu bakımdan, bana ulaştırılacak her türlü yeni bilgilerin ve eleştirilerin beni ancak sevindireceğini belirtmek isterim.
******