Şemsipaşa İlçe Halk Kütüphanesi, İstanbul, Türkiye

Şemsipaşa Külliyesi H. 988 –M. 1580 tarihinde Sultan II. Selim'in veziri Şemsi Ahmed Paşa tarafından Mimar Sinan'a yaptırılmıştır. Doğum tarihi bilinmeyen, fakat 16. Yüzyılda, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman, II. Selim ve III. Murad dönemlerinde yaşamış olan Şemsi Ahmed Paşa, Enderun'da yetişmiş, sonrasında devlet hizmetlerinde bulunmuş ve vezirliğe kadar yükselmiş bir Osmanlı devlet adamıdır. Üsküdar, Bolu ve Gerede'de vakfettiği eserler yanında üç de kitap yazmış entelektüel bir kişilik olan Şemsi Paşa, 1580 yılında ölmüş ve o yıl yapımı bitmiş olan Şemsi Paşa Külliyesi'ndeki türbeye gömülmüştür. Osmanlı'nın en ünlü mimarı Sinan tarafından inşa edilen külliye onun klasik stilini gösterir. Bugün Kütüphane olarak kullanılan medrese kısmı L şeklinde olup 3x3 m2 üzeri kubbe ile örtülü 12 ocaklı oda, 7x7 m2 planlı bir okuma salonuna sahiptir. 1 Nisan 1985 tarihli Hürriyet gazetesi Ekstra ilavesinde Muzaffer Gökman'ın makalesinde Şemsi Paşa Külliyesi konu edilmiş ve Atatürk'ün emriyle restore edildiği belirtilmiştir. Bu konuyla ilgili bölüm aşağıdaki gibidir: "Konyalı'nın sonradan anlattığına göre, Atatürk hekimlerin tavsiyelerine uyarak İstanbul Boğazı'nda demirleyen (1.6.1938) Savarona gemisinde kalmaya henüz başlamıştı, ama bir önlem olarak Dolmabahçe Sarayında da kalmaktadır… Haydarpaşa'dan başlayarak Anadolu kıyılarına yakın bir ilgi göstermektedir. Tek bir yeşillik bulunmayan Harem-Salacak kıyı şeridi O'nun bir işaretiyle ağaçlandırılmıştır. Atatürk, Konyalı'nın yazısını okuyup okumadığı bilinmez, ama sarayın tam karşı sahilindeki bu harap kalıntı (Şemsipaşa Külliyesi) ile ilgilenmiş ve restore edilmesini buyurmuş. İlk ağızda Vakıflar idaresi 24.000 liralık bir ödenek vermiş bu iş için. O yıllarda İstanbul'da Laleli Caddesi'nde üç katlı bir bina dört bin liraya satın alınmaktadır.' Dört asırlık bir tarihe sahip olan külliye 1940 yılında restore edilmiş ve 29 Mayıs 1953 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Halk Kütüphanesi olarak hizmete açılmıştır. Daha sonra Milli eğitim Bakanlığı tarafından kullanım hakkı sınırsız olarak Kültür Bakanlığı'na devredilmiştir. Halen Kültür ve Turizm Bakanlığı'na Bağlı olarak hizmet vermektedir. Şemsipaşa Halk Kütüphanesi bünyesinde halen Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Çinili Çocuk Kütüphanesi, Mihrimah Sultan Çocuk Kütüphanesi, Selimiye Halk Kütüphanesi ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Kütüphanesi bulunmaktadır. Koleksiyon: Kitap- 35,811 adet, Süreli Yayınlar- 35 adet, 180 Kitap Dışı Materyal

Adres : Mimar Sinan Mah. Harem Sahil yolu, No:6 Üsküdar, İstanbul, Türkiye