Semavi Eyice Kaynakçası

Yazar : Yasemin Akçaoğlu, sema Doğan
İsbn : 9786051050409
Yayın Tarihi : Aralık, 2009
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 116
Ölçü : 16,5 x 21 cm
Yayınevi : Kitap Yayınevi
Bahsi Geçen : Semavi Eyice

Sanat tarihi, sanatla bilim arasında köprü görevi yapan, her ikisini de kucaklayan bir bilim dalı... Geçmişin güzelliklerini günümüz insanlarına ulaştırmak sanat tarihçilerinin üzerlerine aldıkları zor bir görev... Yıllarını sanat tarihine ve İstanbul'a vererek Türkiye'ye Bizans'ı öğreten, Bizans kültür ve sanatı dendiğinde akla gelen ilk kişi Semavi Eyice İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Bizans Kürsüsünü kuran Eyice, çalışma hayatı boyunca alanında birçok ilke imza atmış, bir dönemin tarihine ışık tutan sayıları binlerle ifade edilen çalışmalarıyla Türk kültür ve sanatına önemli katkıda bulunmuş bir bilim adamıdır. Eyice, uzmanlık alanı olan Bizans sanatı-tarihi ve İstanbul tarihi dışında Türk medeniyeti üzerinde de çalışmalar yapmış, Türkiye'ye gelmiş Avrupalı seyyahlar, yazarlar ve ressamlar üzerinde de incelemelerde bulunmuştur. İlk yazısını yayınladığı 1946 yılından bugüne kadar uzanan süreçte kaleme aldığı çok değerli eserleri her zaman araştırmacıların yararlanacağı önemli kaynaklar olmuş ve olmayı da sürdürecektir. Bu kitabın amacı Eyice'nin çalışmalarını mümkün olduğunca eksiksiz olarak meraklısına ulaştırmaktır. Onun 1991 yılından bugüne değin geçen süreçteki yayınlarının çokluğu da yeni bir kaynakçayı ayrıca gerekli kılmıştır. Yasemin Akçaoğlu'nun hazırladığı Türk Sanatı ve Tarihine Katkılarıyla Semavi Eyice (Hayatı ve Eserleri) başlıklı yüksek lisans tezi bu çalışmaya esas olarak alınmış, Prof. Dr. Mahmut Şakiroğlu'nun 1991 yılında Eyice'nin yayınlarını bir araya getirerek yayınladığı Prof. Dr. Semavi Eyice Bibliyografyasından da belirli oranda istifade edilmiştir. Bizler bu çalışmada Şakiroğlu'nun tasnifini izleyerek, Eyice'nin yaptığı çevirileri ve yazdığı önsözleri de birer başlık kabul ederek kitabı altı ana grupta topladık.
******