Selim Nüzhet Gerçek

Abdülhak Şinasi Hisar'ın ağabeyi olan Selim Nüzhet Gerçek 1891 yılında İstanbul'da doğdu. Galatasaray Lisesi'nden mezun olduktan sonra yüksek tahsil için gittiği Cenevre Üniversitesi'ndeki öğrenimini yarım bıtakarak yurda döndü. Dönüşünde gazetecilik ve tarih öğretmenliği, Basma Yazı ve Resimleri Derleme Müdürlüğünü kurup müdürlük yaptı (1934). Yayınları derleme olgusunun yaratıcısı ve kurucusu olan Selim Nüzhet'in ortaya koyduğu kurallar bugünkü derleme işlerinin düzgün gidişini sağlamıştır. Selim Nüzhet Gerçek 12 Aralık 1945'te İstanbul'da öldü.

Bibliyografya

Türk Matbaacılığı (1926, Türk Taş Basmacılığı adıyla 2001), Türk Temaşası (1930), Türk Gazeteciliği (1931), Türk Matbaacılığı ve Müteferrika Matbaası (1939), Tiyatro Tarihi (1944), Tiyatro Bilgisi (1944), Atalar Sözü (1961), Selim Nüzhet Gerçek ve Tiyatro (Hilmi Zafer Şahin, 1985), İstanbul'dan Ben de Geçtim (1997), İlk Derleme Müdürü Selim Nüzhet gerçek (Türker Acaroğlu -2002), Türk Matbuatı (2002)