Selim Nüzhet Gerçek ve Tiyatro

Yazar : Hilmi Zafer Şahin
Yayın Tarihi : Mayıs, 1985
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 43
Ölçü : 0 x 0 cm
Yayınevi : Devlet Tiyatroları İç Eğitim Dizisi
Bahsi Geçen : Selim Nüzhet Gerçek

Ulusumuz, XIX. yüzyılın başından günümüze uzanan süreçte farklı bir yenileşme ve değişme içinde. 1839 yılındaki Tanzimat Fermanı ile yenileşme ve değişme hareketleri ulusumuz için anayasal bir nitelik kazandı. 1919 yılında başlayan Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın sonunda, 1923 yılında kurulan Türkiye Cumhuriyeti ile yenileşme ve değişmeler, yasal, kurumsal ve örgütsel yapıya kavuşmuştur. Ekonomik, toplumsal, siyasal ve hukuk alanında olduğu gibi, kültür, sanat ve düşün alanımız da bu yenileşme sürecine katılmıştır. Hem de kurumlarıyla, Darülfünun'un kaldırılmasıyla kurulan İstanbul Üniversitesi, Ankara'da kurulan üniversite ve yüksekokullar, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Köy Enstitüleri, Halkevleri, kültür, sanat ve düşün alanımızdaki kurumlaşmanın belli başlı örnekleridir. Araştırmacı ve incelemeciler, ulusumuzun bugüne uzanan yenileşme ve değişmelerine "Batılılaşma" adını veriyorlardı. Gerçekten de bu süreçte, devletimiz ve insanımız batıya yöneliyor. Batılılaşmaktan anlaşılan ise, en genel anlamıyla Avrupalılaşmak. Bundan amaç ise, o günün tanımlamasıyla, "asrileşmek"tir. Yani modernleşmek, çağına, gününe ayak uydurmaktır. Bunun sonucunda toplumumuza yeni anlayışlar, yeni giyim kuşam, yeni yaşam biçimleri örnekleri sokulmuştur. O yılların yenileşme ve değişmeleri 1923 sonrasında, toplumsal gelişmelerine hız katan "Atatürk Devrimleri"nde gerçek kimliğini bulmuştur. Yenileşmeler ve değişmeler, kısacası Avrupalılaşma çabalarımız, yukarıda belirttiğimiz kurumların temelini oluşturmuştur. Bu kurumların, 60. yılını yeni dolduran Cumhuriyetimizin bilim, düşün, kültür ve sanat adamlarımızın yetişmesinde payı büyüktür.
******