Selçuk Abaç

Prof. Doktor Selçuk Abaç 1946 yılında dünyaya geldi. 1965 yılında Galatasaray Lisesinden mezun oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi'ne 1971 yılında asistan olarak giren Abaç, 1976 yılında "Bankacılık Sistemlerinde Mevduat ve Türkiye'deki Uygulama" teziyle Türkiye'de bankacılık alanındaki ilk doktora çalışmasını yaptı. 1977 yılında Brüksel'de Avrupa Topluluğu misyonunda "A.T. Ülkelerinde İzlenen Para Politikalarının Uyumlaştırılması" konusunda çalışan Abaç, 1978-1980 yıllarında İsviçre`de Lozan Üniversitesi'nde Avrupa Konseyi'nin bursu ile doçentlik tezini hazırladı ve 1980 yılında "Para Teorisinde Faiz Oranları ve Türkiye'deki Uygulama" konulu doçentlik tezi ile İş Bankası`nın Ekonomi Büyük Ödülü`nü kazandı. Merkez Bankası'nda 1985 yılında "Bankalar Gözetim ve Erken Uyarı Sistemi"nin kurulması projesinde Üniversite Grubu Başkanı olarak çalışan Abaç, 1987'de Marmara Üniversitesi'nde profesör oldu. Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü'nü kurup yöneten Abaç, 1987-1989 yıllarında Devlet Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı`nda Bakan Özel Danışmanı olarak çalıştı. Ocak 1995'de Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na atanan Abaç, Şubat 1998`da görev süresini tamamladı. IFC ve DCR ile 1998'de Türkiye`nin ilk rating şirketini kuran Abaç, vefatına kadar IBAR'ın Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü. Prof. Selçuk Abaç 2 Aralık 2001'de İstanbul'da öldü.

Bibliyografya

Kurumlar Vergisi Üzerine Bir İnceleme (1974), Para teorisinde Faiz oranları ve Türkiye'deki Uygulaması (1980), Türkiye'de Bankalar ve Bankacılık Sistemi (1986), Turkey's Banks and Banking System (1988)

Oktay Aras Kitaplığındaki Selçuk Abaç kitapları (2)