Selahattin Birkan

Şair, yazar Selahattin Birkan 1913 yılında İzmir'de doğdu. Öğrenimini Galatasaray Lisesi (1937) ve Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulunda tamamladı (1940). Bir süre çeşitli okullarda öğretmenlik yaptı. Bir dönem Galatasaray Lisesi'nde coğrafya öğretmenliği yaptı. Uzmanlık eğitimi almak amacıyla Amerika'ya giderek yüksek lisans çalışmasını tamamladı. Columbia Üniversitesinden Master unvanı aldı. Türkiye'ye döndüğünde, Bursa ve İzmir'de öğretmenlik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Sosyal Sigortalar Kurumunda murakıp, müfettiş, müşavir ve uzman olarak görev yaptı. İmtihanla İsviçre'ye ataşe olarak gönderildi. Çalışma Enstitüsünde Müdür ve öğretim üyeliği yaptı. Mesleki kitaplar, makaleler yazdı, konferanslar verdi, dergiler çıkardı. Selahattin Birkan vefatından önce Türk Basın Birliğ'ne katıldı.

Bibliyografya

Türkiye'de Devletçilik: Bağımsızlık ve Refah Yolu Liberalizm: İstismar ve Kölelik (1950), Az Gelişmiş Ülkeler: Sosyal ve Ekonomik Kalkınma (1960), Dünyada Sosyal Güvenlik Ekonomisi (1970), Ozanlar Ülkesi (1971), En Güzeli (1986)