Sekseninci Yaşında Nadir Nadi

Yazar : Alpay Kabacalı
Yayın Tarihi : 1988
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 87
Ölçü : 16 x 23,5 cm
Yayınevi : Tüyap
Bahsi Geçen : Nadir Nadi Abalıoğlu

Nadir Nadi'nin ilk çocukluk anıları Mütareke İstanbul'unda başlar, sonra Ulusal Bağımsızlık Savaşı'nın Ankara'sından silinemeyecek izler taşır. Bu anılar kaç yaşında olursa olsun kişiyi etkileyecek ve ömür boyu unutulamayacak güçte hayat manzaralarıdır. Cumhuriyet ilan edildikten sonra Nadi ailesi İstanbul'a döner. Yunus Nadi, yeni Türkiye'nin seçkin bir gazetecisi, ünlü yazarı ve siyasal yaşamda güçlü kişiliğidir; Atatürk'e yakınlığı herkesçe bilinir. Böyle bir aile çevresinde büyüyen Nadir Nadi'nin yetişme sürecinde her türlü olanağı kolayca sağlaması doğaldır. Lise öğreniminden sonra Viyana ve Lozan'da yükseköğretim gören genç Nadir, yeteneklerini geliştirir, Batı kültür ve sanatıyla tanışır, evrensel uygarlığın temelini oluşturan bilimsel düşünceyi özümser: Atatürk devrimlerinin amacına denk düşen bir yetişme çağı yaşar. Ama bu gibi durumlarda ortaya bir soru ve bir sorun çıkmaktadır: Nadir Nadi, öğrendiği becerilerini ve geliştirdiği yeteneklerini hangi yönde kullanacaktır? Ulusal Bağımsızlık Savaşı'nda hizmetleri geçmiş ve öncülük rolü oynamış nice ünlü kişinin çocuğu sonradan olumsuzluğa kaymamış mıdır? Yoksul Türkiye'nin olanaklarıyla ayrıcalıklı öğretim görmüş nice ateşli genç, hayat boyu çıkarlarını düşünen bir tutucu kimliğine bürünmemiş midir? Nadir Nadi'nin seçkin bir çevrede gözetilerek büyütülmesi, kişisel yeteneklerini geliştirebilir; ama ulusal ve toplumsal amaçlar uğruna çetin savaşımları göze almak erdeminden kendisini yoksun bırakabilirdi. Nadir Nadi, yarım yüzyıllık gazetecilik yaşamında, yazarlığının yanı sıra, kırk yılı aşkın bir süreden beri Cumhuriyet'in serum ve yönetimini de taşımaktadır. Dünya basın tarihinde bile bu bir rekor olmalıdır. Batıda bir örneği var mıdır? Bilmiyorum. Ama böyle bir olayın Türkiye'de yaşanmasının ayrı bir anlamı olsa gerektir. Çünkü bizde bir lokantanın, kahvehanenin, bakkal dükkânının bile ömrü kısa oluyor…
******