Şehzade Yusuf İzzeddin Öldürüldü mü? İntihar Mı Etti?

Yazar : Ercüment Ekrem Talu, Ziya Şakir
İsbn : 9758724479
Yayın Tarihi : Ocak, 2005
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 174
Ölçü : 13,5 x 21 cm
Yayınevi : Selis Kitaplar

Şehzade Yusuf İzzeddin Efendi, Sultan Abdülaziz'in oğludur. Otuz ikinci Osmanlı padişahı olan Sultan Abdülaziz, 18 Şubat 1830 ile 4 Haziran 1876 tarihleri arasında yaşamıştır. 25 Haziran 1861 ile 30 Mayıs 1876 tarihleri arasında on dört yıl, on bir ay, beş gün tahtta kalmıştır. Ölümü tıpkı oğlu Şehzade Yusuf İzzeddin Efendi'ninki gibi meçhuldür. Sultan Abdülaziz'in beş evliliğinden on üç erkek, dört kız çocuğu olmak üzere toplam on yedi çocuğu olmuştur. Yusuf İzzeddin Efendi ailenin en büyük çocuğudur. Yusuf İzzeddin Efendi'nin annesi 15 Mart 1835 ile 4 Aralık 1895 tarihleri arasında yaşamış olan Dürr-i Nev baş kadınefendidir. Tespit edebildiğimiz kaynakların biri hariç hepsi onun annesinin Dürr-i Nev Baş kadınefendi olduğunu belirtir. Ancak Cemal Kutay farklı bir isim verir; Gevheri Sultan. Ancak bu bilgiyi hangi kaynağa dayanarak verdiğini de belirtmemiştir. Yusuf İzzeddin Efendi'nin Doğumu Onun doğumu da tıpkı ölümü gibi tartışmalıdır. Yusuf İzzeddin Efendi'nin doğumundaki ihtilaf, doğduğu yer hakkındadır. Kaynakların ortak olarak verdikleri doğum tarihi birbirinin aynısıdır. Kaynaklardan biri hariç diğerleri doğum tarihi olarak 9 Ekim 1857'yi [21 safer 1274] verirler. Pınar Bolel Koç ile Esma İgüs Parmaksız ise yazılarında Yusuf İzzeddin Efendi'nin sandukasındaki örtüsünde mevcut olan 13 Safer-ül hayr 1272 (25 Ekim 1856) tarihini verirler. Doğumu herkesten saklanan Yusuf Izzeddin'in doğum yeri hususunda iki farklı görüş vardır. Yusuf İzzeddin Efendi doğduğunda babası Abdülaziz henüz tahta çıkmamıştır, veliahttır. İlk görüş onun Eyüp'te bir köşkte doğduğunu ileri sürerken, diğer görüş ise sarayda doğduğu iddiasındadır. Şimdi bu görüşleri aktaralım: 1- Eyüp'te bir köşkte doğduğunu iddia edenlerin fikirleri: Kaynakların çoğu bu fikri destekler. Bedi Şehsuvaroğlu ve Yılmaz Öztuna onun, 9 Ekim 1857 (21 safer 1274) tarihinde Mekke mollası Mehmet Kadri Bey'e ait Eyüp'teki bir yalıda dünyaya geldiğini belirtir...
******Ziya Şakir