Şehzade Bayezid Şahi hayatı ve Divanı

Yazar : Filiz Kılıç
İsbn : 9751724309
Yayın Tarihi : 2000
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 308
Ölçü : 16 x 24 cm
Yayınevi : Kültür Bakanlığı

Altı asır boyunca varlığını sürdürmeyi başarmış, dünyaya hükmetmiş Osmanlı sarayında, sanat ve sanatçıya her zaman değer verilmiştir. Osmanlı hanedan mensupları sanatın her dalıyla özellikle de şiirle meşgul olmuşlardır. Bu kişilerin pek çoğu aynı zamanda şair idiler ve güzel şiir yazarlardı. Bugünkü bilgilerimize göre, Osmanlı hanedan mensuplarından yirmiden fazlası divan teşkil edecek kadar şiir yazmışlardır. Bir o kadarı çok başarılı hattat, musikişinas ve bestekardı. Pek çoğu da resim, kuyumculuk, nakkaşlık ve marangozluk gibi sanat dallarıyla bizzat meşgul olmuşlardır. Kaynaklarda Muradi mahlasıyla şiirler yazan II. Murad (1404-1451), şiirle ciddi anlamda meşgul olan ilk Osmanlı hükümdarı olarak gösterilir. Ancak, Osman Bey'den başlayarak II. Murad dönemine kadar diğer Osmanlı padişahlarının da şiir söyledikleri rivayet edilir ve onlara ait olduğu söylenen birkaç şiir zikredilir. Divan tertip edebilecek kadar şiiri ele geçmiş ilk padişah ise, Fatih Sultan Mehmed'dir (1432-1481). Fatih'ten sonra şiir yazma geleneği iyice yerleşmiş, hanedan mensupları ardarda divanlar oluşturmuşlardır. II. Bayezid (1447-1512), Şehzade Cem (1454-1495), Yavuz Sultan Selim (1466-1520), Şehzade Korkud (1470-1512), II. Selim (1524-1574), Şehzade Mustafa (1515-1553), Şehzade Cihangir (1531-1553), Şehzade Bayezid (1526-2711562), III. Murad (1546-1595), III Mehmed (1566-1603) , I. Ahmed (1590-1617), II. Osman (1603-1622), IV. Murad (1612-1640), IV. Mehmed (1642-1693), III. Ahmed (1673-1736), III. Mustafa (1717-1808)…
******