Şehir Düştü Bizanslı Tarihçi Francis'den İstanbul'un Fethi

Yazar : Yeorgios Francis
İsbn : 9757132608
Yayın Tarihi : 2002
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 93
Ölçü : 13,5 x 19,5 cm
Yayınevi : Scala Yayıncılık

İstanbul'un 1453'deki fethi gibi Dünya tarihini tamamen değiştiren Orta Çağ'ın bitimini ve Yeni Çağ'ın ilk sayfasını açan bir olayın en dramatik safhasını, olayın baştan sonuna kadar birinci derecede görgü tanığının kaleminden okumak ilginç olsa gerek. Yeorgios Francis, İmparator Konstantinos'un tüm yaşamı boyunca sarayda en yakın arkadaşı, müşaviri ve de silah arkadaşı olmuştur. Elinizdeki kitabın en önemli yanı, yazarının -olaylar nedeniyle yaşamış olduğu pek çok olumsuzluklara rağmen -bir tarihçiden beklenen tarafsızlık ve objektivite ögelerine büyük ölçüde sadık kalmış olmasıdır. İlk yayınlanmış bulunduğu 15. asrın sonlarından sonra pek çok lisanda çevrilerek basılmış olması ve de pek çok üniversite tarih bölümlerinde temel belge kitap olarak okutulmakta olması, kitabın değeri hususunda bir kanaat sahibi olmanıza yeterli olur kanısındayım. Türkiye'yi öylesine ilgilendiren İstanbul'un fethine ait bu belgesel eserin, doğrudan doğruya orijinalinden çevirisinin faydasız olmayacağını ümit ederim. Dr. Kriton Dinçmen
******