Seha L. Meray

Yazar, çevirmen, eğitimci Prof. Dr. Seha L. Meray 1924'te İstanbul'da doğdu. Galatasaray Lisesi'ni bitirdikten (1940) sonra Siyasal Bilgiler Okulu'na girdi. 1944'te buradan mezun olduktan sonra önce asistan daha sonra da SBO Devletler Hukuku doçenti oldu (1948). 1954 yılında Devletler Hukuku Profesörlüğüne yükseldi. Hollanda ve Fransa'da akademik kariyerini sürdüren Meray, 1960'tan sonra ODTÜ Mütevelli Heyet üyeliği ve rektörlüğü yaptı. Ardından Kanada'da McGill Üniversitesi'nde uzay hukuku dersleri verdi. 1961 yılında Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne seçilen Meray, çeşitli uluslararası toplantılara katıldı.UNESCO Milli Komisyonu üyeliği ve Türk Dil Kurumu başkanlığı da yapan Seha L. Meray'ın yayınlanmış birçok kitabı ve akademik makalesi bulunmaktadır. Savaş ve Barış (Hugo Grotius'tan) çevirisiyle 1968 Türk Dil Kurumu çeviri ödülünü kazandı. Prof. Seha Meray 1978 yılında Ankara'da öldü.

Bibliyografya

Devletler Hukukuna Giriş (1959), Uzay ve Milletlerarası Hukuk (1964), Üniversite Sorunları (1969), Bir Genç Üniversite Politikacısına Kılavuz (1969), Doç. Dr. Cem Sar|a Armağan (Kolektif, 1972), Lozan Barış Konferansı (6 Cilt, 1969-73), İnsanca Yaşamak (1975), Lozan|ın Bir Öncüsü Prof. Ahmet Selahattin Bey 1878-1920 (1976), Su Başlarını Devler Tutmuş (1978), Seha L. Meray|a Armağan (2 Cilt, 981-1982), Üniversite Sorunları (2003)