Sedat Zeki Örs

Sedat Zeki Örs 1888 yılında İstanbul'da doğdu. Tophane müşiri ve Askeri Mektepler Nazırı Zeki Paşa'nın oğludur. Galatasaray Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Hukuk Mektebi'nde bir süre okudu. Paris'te tarih ve sosyal ilimler üzerine yüksek tahsilini tamamladı. İyi bir eğitim almıştı. Çok güzel Fransızca, İngilizce, Almanca, Rusça ve Arapça bilen Sedat Zeki bu dillerin dışında on dilde daha konuşabiliyordu. Fransızcayı Paris aksanı, İngilizceyi de Oxford aksanıyla konuşurdu, hatta bu dilleri konuşurken çoğu kişi Sedat Zeki Beyi yabancı zannederdi. Ülkeye döndükten sonra diplomasi mesleğine girdi. Bir dönem Atina Büyükelçiliği Müsteşarlığı, İskenderiye Başkonsolosluğu gibi görevlerde bulundu. 1950 yılında Demokrat Parti'den Sivas mebusu olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi ve 1954'e kadar milletvekilliğini sürdürdü. Birçok gazete ve dergilerde yazılar yazdı. Büyük Doğu Dergisi'nde 32 bölümlük "Son Yüzyılın Muhasebesi' adlı incelemesi Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerini inceleyen önemli bir belgedir. Sedat Zeki Örs, 28 Mart 1966 tarihinde İstanbul'da vefat etti.

Bibliyografya

Législation Ottomane (A. Biliotti ile - Paris, 1911), Reflexions sur l'Histoire Turque: Essais sur le Despotisme Oriental - Les Cahiers du Bosphore (2001)

Oktay Aras Kitaplığındaki Sedat Zeki Örs kitapları (1)