Sedat Simavi

Gazeteci, yazar ve karikatürist Sedat Simavi 1896'da İstanbul'da doğdu. Babası Samsun mutasarrıfı Hamdi beydi. Anne tarafından dedesi eski sadrazamlardan Saffet Paşa'dır. Orta ve lise tahsilini Kadıköy'deki Saint Joseph Fransız okulu ile Galatasaray Lisesi'nde yaptı. 1912'de Galatasaray Lisesi'ni bitirdi. Ayrıca Galatasaray Lisesi'nde tarih öğretmenliği de yaptı. Bu kısa hizmetten sonra yazı hayatına atıldı. İnci, Diken, Karikatür gibi mizah dergileri yayınladı.1916'da haftalık olarak yayımlamaya başladığı Hande dergisiyle basın hayatına başladı. Kurtuluş Savaşı yıllarında yayınladığı Güleryüz isimli mizah dergisiyle Kuvayi Milliyecileri destekledi. 1933'te çıkardığı haftalık Yedigün ve 1935'te devraldığı Karagöz isimli dergilerin yayımını uzun yıllar sürdürdü. 1946'da Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin kurucuları arasında yer aldı ve 1949'a kadar başkanlığını yürüttü. 1 Mayıs 1948'de Hürriyet gazetesini kurdu ve baş yazarlığını yaptığı bu gazeteyi Türkiye'nin en çok okunan gazetesi durumuna getirdi. Mizah alanında da eserler veren Simavi'nin Yeni Zenginler (1918) ve Kadınlar Saltanatı (1920) isimli karikatür albümleri vardır. Sedat Semavi 11 Aralık 1953'te İstanbul'da öldü.

Bibliyografya

Hürriyet Apartımanı (1940), Fuji-Yama, Ceza (1941), J.J. Rousseau, Sedat Simavi (Muzaffer Gökman -1970), Sedat Simavi Eserleri (Hürriyet -1973), Hürriyet ve Simavi İmparatorluğu (Necati Zincirkıran -1994), Babıali Tanrıları Simavi Ailesi (İrem Barutçu -2004)