Saxon State Library, Dresden, Almanya

Almanya'da Dresden'deki Saxon State ve Dresden Üniversitesi Kütüphanesi (SLUB), Saxon eyaletinin bölgesel kütüphanesidir. Aynı zamanda Dresden Teknoloji Üniversitesi'nin akademik bir araştırma kütüphanesidir. 1992 yılında Saxon Eyalet Kütüphanesi ile Dresden Üniversite kütüphaneleri birleştirilerek bugünkü şekli almıştır. SLUB 2002'de bugünkü yeni binasına geçmiş ve eski kütüphanelerdeki materyali buraya taşımıştır. Kütüphanedeki derleme sayısı yaklaşık 9 milyon adedi bulmaktadır. Almanya'daki en geniş arşiv merkezlerinden biridir. Kütüphanede çok kıymetli eserler bulunmaktadır. Örneğin 1184 senesinde yazılmış "Codex Dresdensis", 1462'de basılmış "Peter Schoeffer İncil"i bunlardan bazılarıdır. SLUB'ın içinde, geçmiş 80 yıla ait 4 milyon fotoğrafın bulunduğu Deutsche Fotothek'te yer almaktadır.

Adres : Dresden, Saxsony, Dresden, Almanya