Savaş Yıllarında Türkiye'de Sosyal Yardım Faaliyetleri (1914-1923)

Yazar : Safiye Kıranlar
İsbn : 9789751626554
Yayın Tarihi : 2013
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 466
Ölçü : 16,5 x 23,5 cm
Yayınevi : Türk Tarih Kurumu

Günümüzün modern devletinin temel görevlerinin belki de en önemlisi yoksullukla mücadele ve toplumsal refahı sağlamaktır. Modern devletin doğası gereği üsdendiği bu sorumluluğun gelişimi ise tarih araştırmaları içinde kendisine yer bulmuş, günümüz tarihçiliğinde geçmişin yoksulları ve yoksullara yönelik uygulamalar sosyal tarihçiliğin önemli bir alt başlığı olarak incelenmeye başlamıştır. Avrupa tarihçiliğinde uzun yıllardır var olan bu eğilimin son yıllarda bizim tarihçiliğimiz içinde söz konusu edilmeye başladığı görülmektedir. Araştırma konulan ağırlıklı olarak klasik Osmanlı dönemi ile ilgili olup, kurumlar üzerine odaklanarak seçilmiştir. Bu çalışmalarda görülen yoksul/ muhtaç insanların konunun merkezine alınmamasının yarattığı eksiklik son zamanlarda giderilmeye başlanmış özellikle Padişah II. Abdülhamid ve politi-kalan üzerinde durulmuştur. Birinci Dünya ve Kurtuluş Savaşı yılları ise sosyal yardım anlayışının geliştiği ve anlamlandırılmaya başladığı yıllar olmasına rağmen araştırmacıların ilgisini gerektiği ölçüde çekmemiştir. Savaş Tıllannda Türkiye’de Sosyal Yardım Faaliyetleri (1914-1923) adlı çalışmamızda Birinci Dünya Savaşı yıllarında dile getirilmeye başlanan ve bugünkü sosyal yardım anlayışının biraz dışında gelişen içtimai muavenet/sosyal yardım anlayışı ve bu anlayış çerçevesinde belirlenen muhtaç insanlar üzerinde durulacaktır. Ayrıca Birinci Dünya ve Kurtuluş Savaşı yıllarında hem devletin hem de yardım kuruluşlarının sosyal yardım faaliyetleri ele alınacaktır...

******