Sanat ve Siyaset Hatıralarım

Yazar : Celal Esad Arseven
İsbn : 9754703442
Yayın Tarihi : Aralık, 1993
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 155
Ölçü : 13 x 19,5 cm
Yayınevi : İletişim Yayınları
Bahsi Geçen : Celal Esat Arseven

Türk sanat tarihçiliğine kazandırdığı modern yöntem anlayışı, sistematik çözümleme ve tarihsel perspektif ile bu alanın başlıca kurucuları arasında sayılan Celal Esad Arseven, son dönem Osmanlı aydın kuşağı içinde isim yapmış ve Cumhuriyet'in devraldığı bürokrat kadronun seçkin temsilcilerinden birisi olmuştur. Yetiştiği ortam, çöken bir imparatorlukla tarihsel ve kültürel mirasa sahip çıkma bilincinin, bilimsel araştırmalara yön verdiği bir dönemdir. 19. yüzyılın son çeyreğinde Osman Hamdi'nin arkeoloji, İsmail Galib'in nümizmatik konusunda başlattıkları ilk ciddi kültürel envanter çalışmaları, kısa zamanda diğer alanlara da yayılmış ve özellikle II. Meşrutiyet'i takip eden yıllarda Fuad Köprülü'nün edebiyat, Ziya Gökalp'ın kültür, Suphi Ezgi ve Rauf Yekta'nın musiki tarihi üzerinde yoğunlaşan araştırmaları, Türk kültür tarihinin sistematik bir yorumunu oluşturmuşlardır. Arseven, Türk sanat tarihçiliğinin analitik çerçevesini bu verimli tartışma ortamında kurar.
******