Sanat Sistemleri ve Ahmet Haşim'in Sembolizmi

Yazar : Cemil Sena Ongun
Yayın Tarihi : 1947
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 95
Ölçü : 14,5 x 20,5 cm
Yayınevi : Tefeyyüz Kitabevi
Bahsi Geçen : Ahmet Haşim

Yahya Kemal hakkındaki küçük eserimizin gördüğü büyük rağbet ve ilgi, bizi bu seriden ikinci bir şairimizi incelemeye sevketmiştir. Ahmet Haşim, kendi sisteminde Yahya Kemalden daha az bir kudret ve şöhrete malik değildir. Mümkün olduğu kadar nesnel ve kendimize mahsus bir metotla yazdığımız bu eserde, Haşim'e dair verdiğimiz bazı yargıların, başka yazarlarınkine benzemeyişini, pozitif ve tarafsız bir anlayışın ifadesi gibi kabul etmelidir. Esasen Haşim, sistemi itibariyle her çeşit yoruma elverişli 'bir şairimiz olduğu için, kişisel düşüncelerimiz, onun ruhunu da sıkmayacaktır ümidindeyiz. Bu küçük eserin daha açıkça anlaşılabilmesi için ve bilhassa edebiyatımıza yaptığı geniş etkiler dolayısıyla genel olarak gençler ve öğrencilerin anlamak ta zorluk çektikleri edebi okullar hakkında klasik bazı bilgiler vermeyi faydalı bulduk. Bu suretle bilhassa Ahmet Haşim'in mensup olduğu sembolizm ile onu hazırlamış olan diğer mesleklerin mukayeseli bir tarihini ve onları temsil eden kişiliklerin tenkidi bir tahlilini verdik. Bu hususlarda başvurduğumuz çeşitli eserler içinde en çok Gustave Lanson'un "Histoire de la Litterature Française" inden istifade ettik. Haşim'den naklettiğimiz parçaların anlaşılabilmesi için de, kitabımızın sonuna bir sözlük eklemeyi uygun, bulduk.
******