Sanat Eserine Vurulan Kur'an Mührü

Yazar : Murat Sülün
İsbn : 975877557x
Yayın Tarihi : 2006
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 539
Ölçü : 27 x 32 cm
Yayınevi : Kaynak Yayınları

Yüce Allah'a hamd-ü sena, Resül-i Ekrem'e salat ü selam eder, her türlü sanat eserini Kur'anla buluşturan ecdadımızı rahmetle yâd ederiz. Medeniyetimizin ruhu olan Kur'an-ı Kerim, estetik ve hissi yönelişlerimizi etkilemiş; edebi, görsel ve sesle ilgili sanatlarımıza yön vermiştir. Ayetlerle bezenen sanat çalışmalarımız, Kur'ani bir estetik kazanmıştır. Bu bakımdan, İslami sanatlara Kur' ani sanatlar dense yeridir. Sanat ürünleri, topluma yöneldiği oranda kitlelerin bilinçlenmesine, toplumsal gerçeği daha iyi kavramasına yardımcı olur. Sanatla hayat iç içedir; her sanat eserinde öyle ya da böyle hayatın belli yönleri yansıtılır. İslam sanatının estetik amacı seyredenleri, kişi ve dünya üzerinde yoğunlaşmaktan uzaklaştırıp Allah'ı düşünmeye yöneltmektir; sanat eserlerindeki yazı ve süslemeler bu çabanın sonucudur. Türk-İslam medeniyetinin dini-dünyevi hemen bütün ürünlerinde rastlanabilen ayetler sayesinde inanç ve düşünceler taşa, mermere, ahşaba, çiniye, deriye, kumaşa, metale, alçıya, cama... kazındığı gibi kitlelere belli mesajlar iletilmekte, yapılar bereket ve kutsiyet kazanmakta, süslenip güzelleştirilmekte ve -gayrimüslimlerden alınanlar başta olmak üzere- İslamlaştırılmaktadır. Gazete, dergi, radyo, TV ve Internet gibi iletişim araçlarından yoksun devir ve toplumlar açısından, sanat eserlerini yazı ile dekore etmenin ne kadar önemli olduğu açıktır. Böylece, okulundan kışlasına, camiinden çeşmesine kadar hemen her sanat eseri bir medya vazifesi görmektedir: Mabetler, çeşmeler, saraylar, kütüphaneler, okullar, sancaklar, kılıçlar, kandiller, sürahiler... üzerlerine işlenmiş çeşitli yazılarda dile gelmekte; Allah'ın son kitabındaki direktiflerini, spot cümleler halinde kitlelere iletmektedir…
******Murat Sülün