Sanat Ansiklopedisi Cilt 4

Yazar : Celal Esat Arseven
Dil : Türkçe
Ölçü : 0 x 0 cm

Resimden edebiyata, tiyatrodan sinemaya, mimari ve şehircilikten sanat tarihçiliğine geniş bir alanda ürünler vermiş bir aydındır. Sanat ve mimarlık tarihi, şehircilik gibi disiplinlerle Türkiye'yi tanıştıran ilk kişidir. Sanat tarihi alanındaki çeşitli yayınlarında kendine özgü bir "Türk Sanatı' olduğunu ileri sürmüş ve Türk sanatı kavramının kabul edilmesine öncülük etmiştir. 5 Ciltlik Sanat Ansiklopedisi, en tanınan eseridir. Sanat terimleriyle ilgili sözlüklerden başka birçok küçük kitaplar neşreden Celal Esad Arseven, Sanat Ansiklopedisi hazırlamıştır. 5 cilt halinde bastırdığı bu eserinde bütün sanat terimlerinin karşılık ve açıklamalarını vermiş, ayrıca çeşitli sanat devirleri, üslupları ve teknikleri hakkında geniş bilgiler vermiştir.
******