Saltanat, 2. Meşrutiyet ve 1. Cumhuriyet'te Öğrenci Hareketleri

Yazar : Muammer Taylak
Yayın Tarihi : 1969
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 311
Ölçü : 16,5 x 24 cm
Yayınevi : Başnur Matbaası

Bugünün öğrenci hareketlerini, rahatsız bir toplumun, daha geniş bir deyimle, insanlığın belirli bir aşamadan sonra içine düştüğü çıkmazların doğal bir tezahürü olmuştur. Mübalağasız, bütün dünyayı kaplayan ve aynı zamanda etkili ve etkili olduğu ölçüde de düşündürücü olan öğrenci hareketlerinin nedenlerini bu kitabımızda inceleyecek değiliz. Fakat her olay gibi, öğrenci hareketleri de bir aşamadan geçmiş ve bugünkü ortama erişmiştir. Gelecek günler de gençlerindir ve onların hareketleriyle yaşayacaktır. Yalnız şunu samimiyetle temenni edelim ki, gelişmeler insan toplumlarının hayrına tezahür etsin. Bugünün gençliğini iyi tanıyabilmek için, tarih içindeki olayları ve hareketleri öğrenmek, gençlik yaşlarını geride bırakmışlarla, halen genç olan kişiler için faydalı olacağı kanısındayız. Tarih bilgisinin, toplumun genel temel sorunlarını kavramak yönünden düşünürlere yararlı olacağı bir gerçektir. Yaşanmış ve tarih yapraklarına terk edilmiş hareket ve olaylar, onlardan yararlanmasını bilenlere ve bu metodu bulmuş olanlara büyük çapta yardımcı olmaktadır. Başarıya ulaşmış kişilerin, başarı nedenlerinde bunun büyük rolü olduğunu teslim etmek icabeder. Tarihi iyi bilen ve ondan yararlanan kişiler bir bakıma olgun, ölçülü ve sağduyu kişiler olarak, şahıslarına yararlı oldukları ölçüde, toplumları için de faydalı ve yapıcı kişiler oldukları bir gerçektir. İşte bu görüş ve düşüncenin hızı ile hazırlayıp, tetkiklerinize arzettiğimiz kitabımızla, bir hizmette bulunmak istedik. Çalışma metodumuz bu olunca, ister, istemez, öğrenci hareketlerinin yanıtını birçok tarihi olaya yer vermek suretiyle konuyu daha geniş bir açıdan almak zorunluluğu doğdu. Gençlik deyimi, genel bir tanımlama oluyor; daha çok yaşa göre bir bölümleme. Belki bunun içine o yaşın enerjisini kendinde bulan veya sanan kişiler de katılırsa da, biz kitabımızda gençliğin bir bölümü olan Yüksek Öğrenim Gençliği'nin hareket ve olaylarını inceleyeceğiz…
******