Salname-i Nezaret-i Hariciyye Osmanlı Dışişleri Bakanlığı Yıllığı 1306 (1889) Cilt II

Yazar : Ahmet Nezihi Galitekin
İsbn : 9753501293
Yayın Tarihi : Mayıs, 2003
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 455
Ölçü : 16,5 x 24 cm
Yayınevi : İşaret Yayınları

"Birinci Padişah" "Müessis-i Bünyan-ı Saltanat-ı Seniyye" Sultan Osman Han-ı Gazı ibn-i Ertuğrul Han-ı Gazı ibn-i Süleyman Şah Veladetleri 656 (1258) sene-i hicriyyesinde, cülusları 4 Cümadellila 699 (27 .01.1300) senesinde, irtihalleri 21 Ramazan 726 (21.08.1326) senesinde vaki' olmuşdur. Bursa'da Hisariçi'nde kain türbe-i şerifelerinde defn ile vedi'a-i rahmet-i ilahiyye edilmişlerdir. "İkinci Padişah" Gazı Sultan Orhan Han ibn-i Gazi Sultan Osman Han Veladetleri 680 (1281/1282) sene-i hicriyyesinde, cülusları 17 Ramazan 726 (17.08.1326) senesinde, irtihalleri 761 (1360) sene-i hicriyyesinde vaki' olmuşdur. Pederleri civarındaki türbelerinde defn ile vedi'a-i rahmet-i ilahiyye edilmişlerdir. "Üçüncü Padişah" Hudavendigar Sultan Murad Han-ı Gazı ibn-i Sultan Orhan Han-ı Gazi Veladetleri 726 (1326) sene-i hicriyyesinde, cülusları 761 (1359/1360)'de, şehiden irtihalleri 19 Şa'ban 791 (1.08.1389) senesinde vaki' olmuşdur. Bursa'da Çekirge nam mahalldeki türbeterinde defn ile vedi'a-i rahmet-i ilahiyye edilmişlerdir. "Dördüncü Padişah" Sultan Yıldırım Bayezıd Han-ı Gazı ibn-i Hudavendigar Sultan Murad Han-ı Gazı Veladetleri 761(1360) sene-i hicriyyesinde, cülusları 4 Ramazan 791(27.08.1389) senesinde, irtihalleri 15 Şa'ban 805(10.03.1403) senesinde vaki' olmuşdur. Bursa'da cami' -i şerifleri civarındaki medfen-i mahslislarında defn ile vedi'a-i rahmet-i ilahiyye edilmişlerdir. "Beşinci Padişah" Çelebi Sultan Mehmed Han ibn-i Sultan Yıldırım Bayezıd Han Veladetleri 785 (1359/1360) sene-i hicriyyesinde…
******Ahmet Nezihi Galitekin