Salih Zeki

Matematikçi Salih Zeki Bey 1864'de İstanbul'da mütevazı bir aileden doğdu. Darüşşafaka'da okudu. Yüksek öğrenimini Paris'te elektrik mühendisliği dalında yaptı.1882'de mezun olduktan sonra Posta Telgraf Nezareti'nde çalıştı. Burada çalışırken bakanlığın bursu ile 1883'de yüksek öğrenimini tamamlamak üzere Paris'e gönderildi. 1887'de elektrik mühendisi olarak yurda döndü.. 1895'de Rasathane müdürlüğüne tayin edildi.1908 inkılabından sonra Maarif Meclisi üyesi, 1910'da Tevfik Fikret'in basında hayli yankı uyandıran istifasının ardından Galatasaray Sultanisi'ne müdür oldu. 1912'de Maarif Müsteşarı, bir yıl sonra da Darülfünun Umum Müdürü (rektör) oldu. Salih Zeki Bey 2 Temmuz 1921'de öldü. Fatih Camii bahçesinde yatmaktadır. Salih Zeki, aydın fenciler silsilesinin en dikkate değer son halkasıdır. İlk ve ortaöğrenimin ihtiyacı olan matematik, geometri, cebir, astronomi, trigonometri ve fizik kitaplarından başka binlerce sayfayı bulan, yüksek seviyedeki Darülfünun ders kitapları yazmış; felsefi konularda telif-tercüme eserler bırakmış, bilim tarihi ile ilgili incelemeler yayınlamış, bizzat Mizan-ı Tefekkür adlı bir matematik kitabı yazmış, anıt bir eser olarak Kamus-ı Riyaziyat'ı hazırlayarak bunun ilk cildini yayınlamıştır.

Bibliyografya

Hikmet-i Tabiye (1896), Hisab-ı İhtimali (1912), Asar-ı Bakiye (2 Cilt, 1913), Darülfünun Konferansları (1915), Mizan-ı Tefekkür (1916), Kamus-ı Riyaziyat (1924), Elektrik-i Mıknatısi, Cazibe-i Umumiye, Nazariye-yi Temevvücat, Salih Zeki Bey Hayatı ve Eserleri (Celal Saraç 2001)

Oktay Aras Kitaplığındaki Salih Zeki kitapları (1)