Salih Keramet Nigâr

Macaristan İhtilali (1848) sırasında Osmanlı Devletine sığınan Macar Osman Paşa'nın torunu, şair Nigar Hanım'ın oğlu Salih Keramet 1885'te doğdu. Mekteb-i Sultani'yi (Galatasaray Lisesi) 1903'te bitirdikten sonra, devlet bursuyla ziraat öğrenimi görmek için Fransa'ya gönderildi. Yurda dönüşünde Halkalı Ziraat Mektebinde öğretmenlik yaptı. İstanbul'dan ayrılmak istemediği için, atandığı Rumeli ve Anadolu'daki çiftlik müdürlüklerine gitmedi. Düyun-ı Umumiye'nin açtığı sınavı kazanarak bu kurumda görev aldı. Mekteb-i Sultani'de müdür yardımcılığı ve ders nazırlığı yaptı. Tevfik Fikret'in bu okuldan ayrılması üzerine kendisi de ayrıldı. Abdülmecit Efendi'nin oğlu Şehzade Ömer Faruk Efendiye, eğitimi sırasında, refakat etmek göreviyle Avusturya'ya (1910) gönderildi. Beş yıl orada kaldıktan sonra Birinci Dünya Savaşı nedeniyle İstanbul'a döndü. Ataşe olarak atandığı Viyana'da İtalyan kökenli Hatice Hanımla evlendi. Viyana'dan dönüşünde başladığı Abdülmecit Efendi'nin özel katipliği görevini onun veliahtlığı ve halifeliği sırasında da sürdürdü. Halifeliğin kaldırılarak hanedan mensuplarının yurtdışına sürülmesi üzerine onunla birlikte İsviçre'ye gitti. Yurda döndükten sonra Robert Kolej'de öğretmenlik yaptı. Salih Keramet Nigar 7 Mart 1987 tarihinde İstanbul'da öldü.

Bibliyografya

Fikret|in Hayat ve Eseri (1926), İnkılap Şairi Tevfik Fikret |in İzleri (1942), Nigar Binti Osman: Hayatımın Hikâyesi (Şair Nigar Hanım|ın günlüklerinden derleme, 1959), Halife İkinci Abdülmecid (1964).