Salamon Becerano

Dr. Salamon Becarano, 1915 yılında İstanbul'da doğdu. 1937 yılında Galatasaray Lisesi'nden, 1943 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 1948'de Sinir ve Ruh hastalıkları ihtisasını tamamladı. 1948'den sonra İtalyan ve Musevi hastanelerinde asabiye mütehassısı ve 1957 sonra da Akay Kliniği başhekimi ve müdürü olarak çalıştı.
Dr. Becerano, 1991 yılında İstanbul'da vefat etti.

Bibliyografya

Ormancının El Kitabı (Kolektif -1944), Pratik Tıbbi Formüller (1946), Pratikte Tıbbi Tedavi Rehberi (1954)

Oktay Aras Kitaplığındaki Salamon Becerano kitapları (2)