Şair Milletvekilleri

Yazar : Mehmet Atilla Maraş
İsbn : 9789756335291
Yayın Tarihi : Haziran, 2007
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 480
Ölçü : 13,5 x 21 cm
Yayınevi : Erguvan Yayınları
Bahsi Geçen : Ahmet Kutsi Tecer, Aka Gündüz , Çetin Altan, Fazıl Ahmet Aykaç, Veled İzbudak, Yusuf Mardin

İnsanın yaratıldığı günden bugüne kadar, onun en önemli eylemi olan söz, yani kelam, yeryüzünün bütün coğrafyalarında çoğu kez şiir biçiminde ifade edilegeleli. Şiir; sezgi ve ilham yoluyla bilgi elde etme çabası olarak tanımlanacağı gibi, insanda estetik zevk ve heyecan uyandıran ahenkli söz dizi olarak ta tanımlanabilir. Bir başka tanımla şiir, semboller dünyasının gizemine açılan bir keşif hareketidir. Şiir, insanoğlunun kendi "ben"ini aramasının bir yansıması olarak ta değerlendirilebilir. Şair ise; eşya ve olayları, hayatı ve ölümü ve bütün bunların üstünde aşkı, şiirin imkânlarıyla yorumlayarak bize sunan adamdır. Şiir, insanlığı; kardeşliğe, barışa, dostluğa ve özgürlüğe çağırır. Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşundan günümüze kadar geçen 85 yıl içinde, bu Mecliste çok değerli şair milletvekilleri görev yaptı. TBMM'nin 85. Kuruluş yıldönümünü kutlama etkinlikleri çerçevesinde böyle bir kitabın hazırlanması, daha önce bu konuda yapılan çalışmanın bir devamı niteliğindedir. Beğeninize sunduğumuz bu kitabın hazırlanması için değerli mesailerinden zaman ayıran Şair Milletvekili Sayın Mehmet Atilla Maraş'a ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ve takdirlerimi sunuyorum. Bu kitapta, değerli şair milletvekillerimizin biyografi ve şiirlerinden seçme örnekler yer almaktadır. Kitabın kültür ve sanat dünyamıza bir katkı sağlayacağına inanıyorum. Sevgi ve saygılarımla.
******

Oktay Aras Kitaplığındaki Ahmet Kutsi Tecer, Aka Gündüz , Çetin Altan, Fazıl Ahmet Aykaç, Veled İzbudak, Yusuf Mardin Kitapları (100)