Şair Fatih: Avni - Fatih Sultan Mehmet

Yazar : İskender Pala
İsbn : 9786054322190
Yayın Tarihi : Mayıs, 2010
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 241
Ölçü : 13,5 x 19,5 cm

Fatih'in (1432-1481) şiirlerini ihtiva eden yegâne eser; İstanbul'da yine onun adını taşıyan semtteki Millet Kütüphanesi, Ali Emiri yazmaları arasında bulunur (Demirbaş numarası, 305). Bu küçük elyazması eserde Fatih'in bir kısım gazelleri mevcuttur. Keza bazı nazire mecmuaları, şiir mecmuaları, tezkireler ve tarih kitaplarında da ona ait olan veya öyle sanılan başka şiirlere rastlanır. Fatih'in şiir külliyatıyla ilgili ilk neşriyat G. Jacob tarafından yapılmış olup Upsala Üniversitesi Kütüphanesi'ndeki bir mecmuadan kopya edilmiş 21 adet gazeli ihtiva eder: Bu küçük çalışma, Ali Emiri yazmaları arasındaki nüsha görülmeden yayımlandığı için, ilk neşir olmasının dışında fazla dikkate değer bir özellik taşımaz. Müteakip yıllarda ülkemiz edebiyat araştırmacılarından bazıları, Fatih'in şiir ve şairliği hakkında makaleler yayımlarlar. Şehabeddin Süleyman, Fuad Köprülü, Ali Emiri, İsmail Habib vs. bu isimlerden ilk akla gelebilenlerdir. Buna rağmen Fatih'in şiirlerini ihtiva eden elyazması eserin ilk neşri, ancak 1944 yılında yapılabilir. Popüler bir neşir olan bu çalışmaya, orijinal yazmada yer alan 77 şiire ilaveten kaynaklarda derlenen 6 adet manzume de dahil edilmiştir. İki yıl sonra Fatih şiirlerinin, devrine göre bilimsel sayılabilecek yeni bir baskısı hazırlanır. Bu baskı Ali Emiri nüshasındaki şiirlere 10 adet yeni manzume ilavesinde bulunmuşsa da bunlardan bazılarının Fatih'e ait olduklarına dair şüpheler vardır. Transkripsiyon (çevriyazı) ve faksimile (tıpkıbasım) ile de zenginleştirilen bu baskı, oldukça şümullü ve faydalı bir çalışmadır…
******İskender Pala