Safveti Ziya

Hikaye ve roman yazarı Safveti Ziya 1875'de İstanbul'da doğdu. Galatasaray Lisesi'ni bitirdi. Hariciye Nezareti'nde katiplik, Şura-yı Devlet üyeliği, Anadolu Şimendiferleri neşriyat müdürlüğü yaptı. Cumhuriyet'ten sonra Hariciye Protokol Şefliği, Teşrifat Umum Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Vefatından iki ay önce Prag elçiliğine atanmıştı. Büyükada'da verilen bir baloda kalp krizi geçirerek 1929'da vefat etti. 1896 yılında yayımlanmaya başlayan hikayeleri ile Servet-i Fünun topluluğuna katılan Safveti Ziya, konusunu sosyete hayatından alan Salon Köşelerinde adlı romanı ile tanınmıştır. Kendi hayatından çizgiler de taşıyan bu eser, İstanbul'un o devirdeki kozmopolit çevrelerini konu alır. Roman kahramanı Türklerin de Avrupalılar gibi salon hayatına uyum sağlayabileceklerini ispat etmek istemektedir. Bu yönüyle romanın batılılaşma tarihimiz içinde bir yeri vardır. Bir ara Ziya adlı bir dergi de çıkarmış bulunan yazar, edebiyat hayatına Servet-i Fünun'da yayımlanan Onların Ruhu (26 Aralık 1896) adlı hikayesi ile girmiştir. Daha. sonra aynı dergide çıkan Hanım Mektupları başlıklı küçük hikayeleri ile dikkati çekti. Beyoğlu eğlence alemlerine dalan müsrif ve sorumsuz gençler üzerine yazdığı Haralambos Cankıyadis adlı piyesi de tanınmasında rol oynamıştır.

Bibliyografya

Bir Tesadüf (1900), Bir Safha-i Kalb (1900), Salon Köşelerinde (1912), Haralambos Cankiyadis (1912), Kadın Ruhu (1914), Silinmiş Çehreler Beliren Simalar (1924), Adab-ı Muaşeret Hasbihalleri (1927), Hanım Mektupları (2016)

Oktay Aras Kitaplığındaki Safveti Ziya kitapları (2)