Sadullah Bigat

Sadullah Bigat, 1917 yılında, kaymakam olan babası Mehmet Reşit Bey'in görevi dolayısıyla bulundukları Konya'da doğdu. 1924 yılında babası İstanbul'a vali olarak atanınca eğitimine önce Feyz-i Ati Okulu'nda, iki sene sonrada Galatasaray Sultanisi'nde başladı. 1938 yılında mezuniyetinden sonra, Nedret Utkan'la birlikte Denizbank tarafından mühendislik eğitimi için İngiltere'ye gönderildi. 1942'de Liverpool Üniversitesi'nden yüksek mühendis olarak mezun oldu. Bir süre İngiltere'de tersane ve fabrikalarda çalıştıktan sonra, 1946'da yurda döndü. Dönüşte atandığı Haliç Tersanesi Makine Atölyesi mühendisliğinden sonra Gölcük'te askeri hizmetini tamamladı. Tekrar çalışmaya başladığı Haliç Tersanesi'nde Ata Nutku ile beraber ilk saç gemi inşaatını yapmayı başarırlar. Amerika'dan ikinci el yolcu gemileri ve tankerler almak için gönderilen mühendisler heyetinde yer aldı. İki buçuk sene Amerika'da kaldı ve bu arada evlendi. 1951 yılında Türkiye'ye döndü ve Haliç Tersanesi Başmühendisliğine tayin edildi. Bu görevde bulunduğu sürede Kartal Araba Vapuru inşaatı tamamlandı. 1955 yılı başında Almanya'ya sipariş edilen gemilerin kontrolü için Almanya'ya giden heyete başkanlık yaptı. 1956'da yurda döndükten sonra Denizyolları İşletme Müdür Yardımcısı olarak atanır. Bu görevde kısa bir süre kaldıktan sonra 1958 yılında istifa ederek ayrıldı. Türk Petrol A.Ş.'de müşavir olarak göreve başladı. Marmara Transport A.Ş.'nin kurulmasına öncülük etti. 1972 yılında Marmara tersanesi kurup geliştirdi. Burada başta tankerler olmak üzere muhtelif tonajda gemi inşaatı yaptı. 1961'de Türk Lloyd teşkilatının hayata geçmesini sağladı. Bütün ömrünü deniz inşa sanayiinin gelişmesi için harcamış olan Sadullah Bigat 18 Temmuz 2011'de İstanbul'da vefat etti.

Bibliyografya

Bir Tersane Bir Hayat (Ali Can - 2002), "Türkiye'nin Gemi yapan Adamları' Endaze (Osman Öndeş - 2010)

Oktay Aras Kitaplığındaki Sadullah Bigat kitapları (2)