Sadrettin Celal Antel

Adalet bakanlarından Mahmut Celalettin Beyin oğlu Sadrettin Celal Antel, 1890 yılında İstanbul’da doğdu. Yüksek Öğrenimini Sorbon Üniversitesinde yaptı. Yurda dönünce, Adana, sonra İstanbul’daki Galatasaray ve çeşitli lise ve öğ­retmen okullarında öğretmenlik ve yöneticilik yaptı. 1936’da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi pedagoji profesörü oldu. Burada, ölü­müne kadar çalıştı. O, İstanbul’da Meşrutiyet döneminde başlayan öğ­retmen okulları geleneğini devam ettirmiştir. Ders ve ders kitapları dı­şında pek çok çalışmalar yapmış ve bu bunları yayımlamıştır. Uluslararası eğitim kongrelerinde Türkiye’yi temsil etmiş, bildiriler sun­muştur.
İstanbul Üniversitesi Pedagoji Enstitüsünde, Yüksek Öğretmen Okulu öğrencilerine Türk Eğitim Tarihi, Öğretim Yöntemleri (Didaktik), tezli Pedagoji öğretimi yapanlara da “Eğitsel Rehberlik”, “Eğitim İs­tatistiği” ve “Eğitimde Ölçme” derslerini okutmuştur. Ayrıca öğ­rencilerin pedagojik araştırmalarını da yönetmiştir. Bunlardan ikisi kitap haline gelmiştir: Umumi Didaktik, Terbiye’de Ölçü-Bilgi Testleri.
Sadrettin Celal Antel 1954 yılında vefat etti.

Bibliyografya

Pedagoji (1930), Yeni Terbiye ve Tedris Tekniği (1931), Test Usulü (1932), Maarifimiz ve Meseleleri (1939), Umumi Didaktik (1948), Terbiyede Ölçü (1954)

Oktay Aras Kitaplığındaki Sadrettin Celal Antel kitapları (1)