Sadrazam Kamil Paşa'nın Oğlu Hilmi Kamil Bayur'un Galatasaray Hatıraları

Yazar : Dr. Vahdettin Engin
Yayın Tarihi : 1995
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 59
Ölçü : 13,5 x 19,5 cm
Yayınevi : Galatasaray Tarih Kulübü
Bahsi Geçen : Hilmi Kamil Bayur

Galatasaray Lisesi öğrencisi iken kaleme almış olduğu anılarını yayınladığımız Hilmi Kamil (Bayur) Bey son dönem Osmanlı sadrazamlarından Kıbrıslı Mehmet Kamil Paşa'nın oğludur. Kamil Paşa, 25 Eylül 1885-4 Eylül 1891, 2 Ekim 1895 - 7 Kasım 1895, 5 Ağustos 1908 - 14 Şubat 1909 ve 29 Ekim 1912 - 23 Ocak 1913 tarihleri arasında olmak üzere dört kez sadrazamlık makamında bulunmuş deneyimli bir Osmanlı devlet adamıdır. Hilmi Kamil Bey, Kamil Paşa'nın yirmi üç çocuğundan yirmi ikincisidir. Annesi, Kamil Paşa'nın üçüncü eşi olan Laika (Bayur) Hanımdır. Hilmi Kamil Bey Galatasaray Lisesi öğrenciliğinden sonra 1924 yılında Dışişleri Bakanlığı bünyesinde çalışmaya başlamıştır. Bu çerçeve içinde 1925- 928 yılları arasında Moskova Büyükelçiliği üçüncü Kâtipliği görevinde bulunmuş, 1929-1933 döneminde ise Brüksel Daimi Maslahatgüzarlığında ikinci Kâtiplik yapmış, bu arada Dünyada meydana gelen ekonomik kriz nedeniyle bütçede tasarruf yoluna gidilince Anvers Konsolosluğu kapatılmış, dolayısı ile Hilmi Kamil Bey bu konsolosluğun işlerini de yürütmekle görevlendirilmiştir. 1936-1938 yılları arasında Hilmi Kamil Bey Moskova Büyükelçiliğinde Başkâtiplik yapmıştır. Hilmi Kamil Bey'in Dışişleri Bakanlığı bünyesinde yaptığı görevler daha sonra şöyle bir sıralama takip etmektedir. 1938 yılında Kabil Büyükelçiliğine Başkâtip, 1942 yılına kadar aynı yerde müsteşar. 1942-1943 dönemi Kudüs Konsolosu ve Şarkı Ürdün Emiri Abdullah nezdinde Türkiye temsilcisi. 1943-1949 dönemi, Sofya Elçiliği Müsteşarı. 1955-1960 Varşova Büyükelçiliği Müsteşarı ve elçiliğe terfi edişi. Hilmi Kamil Bayur 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra emekliye sevkedilmiştir. 1963 yılında Danıştay'da açtığı davayı kazanarak tekrar Dışişleri Bakanlığına girmiş ve siyasi müşavir olmuştur. Yurtiçi ve yurtdışında 38 yıl 6 aylık bir hizmet döneminden sonra Hilmi Kamil Bayur 1965 yılında emekli olmuş, 1993 yılında ise vefat etmiştir. Hilmi Kamil Bey gerek görev yaptığı yıllarda gerekse emekli olduktan sonra çeşitli eserler de kaleme almıştır...
******