Rusların Gözüyle İstanbul

Yazar : Emine İnanır
İsbn : 9786055397357
Yayın Tarihi : 2013
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 140
Ölçü : 13,5 x 21 cm

Günümüzde birçok araştırmacı, bir ülkenin tarih, gelenek ve kültürel simgesi haline dönüşen coğrafi adlarını kültürel-tarihsel bir toponimi olarak algılamaktadır. Bir topografya alanı ve tarihin katmanlarının üst üste geldiği, zamanları aynı mekânda toplayan, eşi olmayan kültürel deneyimleri ve geçişlerini bir alanda buluşturan İstanbul, tıpkı Roma, Paris gibi retorik alana ait bir "topos"tur.
Çalışmamızın konusunu oluşturan Rus edebiyatında İstanbul imgesi, derin çağrışımlarıyla, Rus kültüründe daima önemini ve güncelliğini korumuştur. İstanbul imgesine ilk olarak Rusların en eski yazılı kaynaklarından biri ve başyapıtları olarak kabul edilen Geçmiş Yılların Öyküsü (Povest vremennih let, XIL yy.) adını taşıyan vakayinamede rastlanmaktadır. XII. yüzyıldan başlayarak XVIII. yüzyıla kadar Rus yazarları, İstanbul'a "Çargrad", Çarların kenti adını vermektedirler. Bu nedenle, elinizdeki monografide va-ka'nuvislerin üslup ve düşüncelerine bağlı kalmak adına birkaç örnekte bu ad kullanılmıştır.
Çalışmanın I. bölümünde Slavların ilk anayurdu konusuna ilişkin bulgular özetlenmiş, yayılma ve dağılma süreçlerine, diğer halklarla temaslarına ve ilk Slav devletlerinin kuruluşuna dair kısaca bilgi verilmiştir. Devamında Slav Yazısının Kurucuları, Selanikli Konstantin Kiril ve Methodiy (IX. yy.) kardeşlerin dönemin en iyi okullarından biri olan Magnaur Yüksek Okulunda eğitim almış ve Aya Sofya Kütüphanesinde çalışmış olmaları anlatılmıştır. Slav halklarının kilise ve dil bağımsızlıkları adma yaptıkları başarılı çalışmaların İstanbul'dan aldıkları manevi ve maddi destek ile gerçekleşmiş olması vurgulanmıştır...
 
******