Ruşen Eşref Ünaydın

Ruşen Eşref Ünaydın 18 Mart 1892 tarihinde İstanbul'da doğdu. Galatasaray Lisesi (1911), Darülfünun (İstanbul Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi (1914) mezunudur.Galatasaray Lisesi, Askeri Baytar Mekteb-i Alisi, Darülmuallimin-i Ali'de (Yüksek Öğretmen Okulu) edebiyat ve Fransızca öğretmenliği yaptı. 1911–20 yılları arasında sürdürdüğü öğretmenlik görevi sırasında dergi ve gazetelerde röportajlar ile gezi izlenimleri yayımladı. 1918'de Yeni Gün gazetesinin muhabiri olarak Kafkasya'ya, Tasviri Efkar'ın muhabiri olarak  Sivas'a gitti. 1920 yılının sonbaharında TBMM Hükümetinin daveti üzerine İnebolu yolu ile Ankara'ya gitti ve fiili olarak Millî Mücadeleye katıldı. 1922 yılında Buhara Elçiliğinde başkatip, Lozan Konferansı görüşmelerinde basın danışmanı olarak görevlendirildi. Afyon'dan milletvekili oldu (1923). Milletvekilliği üçüncü ve dördüncü dönem TBMM'de de devam etti. Daha sonra Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği (1933) ve Tiran, Atina, Budapeşte, Roma, Londra, Atina Büyükelçiliği görevlerinde bulundu. 1952 yılında devlet memuriyetinden emekliye ayrıldı. 21 Eylül 1959 tarihinde vefat ederek Rumelihisarı Mezarlığında toprağa verildi. Yazarlık hayatı 1914'te başlayan Ruşen Eşref Ünaydın, birçok gazete ve dergilerde, milli, edebi ve siyasi yazılar yayımladı. 1918 yılında Yeni Mecmua'da yayımlanan "Anafartalar Kumandanı Mustafa Kemal'e Mülakat'' başlıklı röportaj, Atatürk'ü Türk basınında tanıtan ilkyazı oldu. Ünaydın edebiyatçılarla yaptığı konuşmalar ve mensur şiirleriyle tanınmıştır. Döneminde yaşayan yazarlarla yaptığı konuşmalardan oluşan Diyorlar ki (1918) adlı eseri türünün ilk ve başarılı örneği kabul edildi. Yazıları 1914 yılında itibaren Servet-i Fünun, Donanma, Tedrisat, Türk Yurdu, Dergah, Vakit, Yeni Mecmua dergi ve gazetelerinde yayımlandı.

Bibliyografya

Diyorlar ki (1918), Geçmiş Günler (1919), Tevfik Fikret (1919), Ayrılıklar (1923), Damla Damla (1929), Anafartalar Kahramanı Mustafa Kemal'le Mülakat (1930), Boğaziçi Yakından (1938), Atatürk ve Milli Tesanüt (1954), Atatürk'ü Özleyiş (1957), Atatürk'ün Hastalığı (1959), İstiklal Yolunda (1960), Çanakkale'de Savaşanlar Dedi ki (1961), Mustafa Kemal Çanakkale|yi Anlatıyor (1981), Ruşen Eşref Ünaydın|dan Hasan Ali Yücel|e "Diyorlar ki" İçin Bir Mektup (2001), Ruşen Eşref Ünaydın Bütün Eserleri (14 Cilt, Necat Birinci, Nuri Sağlam, 2002), Ruşen Eşref, Atatürk ve Çanakkale (Gülcan Tezcan, 2007)

Oktay Aras Kitaplığındaki Ruşen Eşref Ünaydın kitapları (35)