Rumeli Demiryolları

Yazar : Dr. Vahdettin Engin
İsbn : 9757622214
Yayın Tarihi : 1993
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 303
Ölçü : 16 x 24 cm
Yayınevi : Eren Yayıncılık

Ülkemiz, demiryolu açısından fakir olmakla birlikte, trenlerin insanların üzerinde bıraktığı etki her zaman güçlü ve kalıcı olmuştur. Özellikle orta yaş ve üstündeki nesillere tren ve istasyon kavramının veya ince ve tiz bir buharlı tren düdüğünün çağrıştırdığı nostaljiyi inkâr etmek mümkün değildir. Gerek ekonomik, gerekse sosyal ve kültürel alanda sahip olduğu önemli konuma karşın, demiryollarının yeteri kadar araştırıldığını iddia etmek zordur. Bu çalışmamızda konu edindiğimiz Rumeli demiryolları inşa edilirken Osmanlı Devleti ekonomik amaç yanında askeri ve siyasi kaygılarla da hareket etmiştir. Hatta bu son ikisi çoğu zaman ekonomik kaygıların önüne çıkmıştır. Demiryolunun sosyal ve kültürel etkilerinden dışında, bir de ekonomik yönü vardır ki hiç de göz ardı edilemez. Nitekim yakın dönem ekonomik gelişmeleri kapsamında demiryolunun oldukça önemli bir yere sahip olduğu görülmektedir. Kitap 5 bölümden oluşmaktadır. Aynı zamanda zengin bir fotoğraf ve belge bölümü de vardır. (Giriş) - Osmanlı Devleti'nde Demiryolu Öncesi Ulaşım Sistemi - Demiryolunun Osmanlı Devleti'ne Girişi - Rumeli Demiryollarının Yapılması (Fotoğraf Arşivi) - İhtilaf Dönemi - Baron Hirsch'ten Sonraki Gelişmeler (Belgeler)
******