Rum Suresi'nin Işığında Bedir Zaferi, Kudüs ve İstanbul'un Fethi

Yazar : Yrd. Doç. Niyazi Beki
İsbn : 9756189405
Yayın Tarihi : Haziran, 2007
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 108
Ölçü : 13,5 x 21 cm
Yayınevi : Alternatif Düşünce

Bizi bu kitabı kaleme almaya yönelten ve bu konuda lokomotif görevini üstlenmiş olan gaye ve hedef, Kuran'ın semavi kimliğini yansıtan bir parıltıyı göstermektir. Bilindiği üzere Kur'an'ın vermek istediği mesajın dört temel hedefi vardır: - Tevhit inancının doğruluğunu ispat etmek, - Başta Hz Muhammed (a.s.)'in peygamberliği olmak üzere peygamberlik müessesesinin varlığını ispat etmek, - Ölüm ötesi hayatın varlığını gözler önüne sermek, - İnsanlık camiasında adalet ve kulluk şuurunu yerleştirmek. Kur'an'da söz konusu edilen diğer hususların hepsi, bu dört esası açıklamaya, onları zihinlere yerleştirmeye, doğruluklarını pekiştirmeye yöneliktir. Şüphesiz bu mesajların, muhatapları tarafından kabul görmesinin temel şartı, Kuran'ın semavi kimliğinin ispat edilmesidir. Bu sebepledir ki, indiği günden itibaren Kur'an, bu hususta her türlü fırsatı değerlendirerek bu kimliğini ön plana çıkarmaya çalışmış, muhataplarına karşı defalarca meydan okumuştur: "Yoksa onlar: Kur'an'ı Muhammed uydurdu mu diyorlar? De ki: Eğer doğru iseniz, bu iddianızda samimi iseniz, haydi siz de onun gibi uydurulmuş on sure getirin ve Allah'tan başka çağırabileceğiniz herkesi çağırın. Eğer o yardıma çağırdıklarınız size cevap vermezlerse, artık bilin ki Kuran ancak Allah'ın ilmiyle indirilmiştir. Ve ondan başka ilah yoktur. Artık Müslüman oluyorsunuz, değil mi?" (Hüd, 11/13) "De ki: Kur'an'ı, göklerde ve yerdeki gizlilikleri bilen Allah indirmiştir" (Furkan, 25/6) mealindeki ifadelerle, Kur'an'da sonsuz bir ilmin varlığına dikkat çekmiştir. Yüce Allah Kur'an'ı: "insanları karanlıktan aydınlığa çıkarmak için gönderilmiş bir kitap" (İbrahim, 14/1) olarak tavsif etmiştir. Onun hidayet için yaptığı bu rehberliğin kabul edilmesi, onun bir hüccet/delil oluşuna bağlıdır. Bu ise, ancak onun semavi kimliğinin ispat edilmesiyle gerçekleşebilir." ı
******